Studio Florián


G L A S S / F R E E F O R M  A R C H I T E C T U R E  I N N O V A T E  M A T E R I A L S  P R E S E N T A T I O N  S E S S I O N

• dynamics • swarms • tensegrity • origami • extreme fabrics • minimal surfaces • sandwich structures • smart environmental design • ai •

Zima 2009/2010 • MICHAL BEDNÁŘ • MARTIN CÍSAŘ • DALIBOR DZURILLA • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • NGUYEN THI THANH HUONG • LUKÁŠ KURILLA • MICHAL KUTÁLEK • JOSEF MUSIL • MIROSLAV SVEN NEVLIDA • ONDŘEJ OTÝPKA • CYRIL PAVLŮ • JÁCHYM PEŠEK • NINA PEVNÁ • MAREK RŮŽIČKA • MIROSLAV STRIGÁČ • TOMÁŠ TATÝREK • OLDŘICH WACHTL •

• SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ VE STUDIU NÁLEŽÍ LUKÁŠI KURILLOVI, NINĚ HEDWIC HOUSKOUVÉ A MARKU RŮŽIČKOVI

• KVALITNÍ TISK MODELŮ PROVEDLI TOMÁŠ MEDEK /www.medek.cz/ A VIKTOR PALUŠ /vandrak.ethome.sk/, 3D STUDIO FVU NA VUT BRNO •

• AUTORY NÁVRHU A REALIZACE INSTALACE PROJEKTŮ V RÁMCI STUDIA BYLI MICHAL BEDNÁŔ • MARTIN CÍSAŘ • DALIBOR DZURILLA • MILOŠ FLORIÁN • ONDŘEJ OTÝPKA • CYRIL PAVLŮ • JÁCHYM PEŠEK • NINA PEVNÁ • MIROSLAV STRIGÁČ • TOMÁŠ TATÝREK • OLDŘICH WACHTL•

Léto 2009/2010 • MICHAL BEDNÁŘ • DALIBOR DZURILLA • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • JAN KALFUS • LUKÁŠ KURILLA • MICHAL KUTÁLEK • JOSEF MUSIL • MIROSLAV SVEN NEVLIDA • ONDŘEJ OTÝPKA • CYRIL PAVLŮ • JÁCHYM PEŠEK • NINA PEVNÁ • MAREK RŮŽIČKA • TOMÁŠ TATÝREK •

• Členové studia jsou postaveni před výzvu multidisciplinárního procesu plánování budov, který je mimo jiné založen na studiu přírody. Zajímáme se nejen o tradiční a inovativní materiály, ale i o zajímavé konstrukční systémy. Studenti aplikují do procesu plánování architektury počítačové simulace s následnou zpětnou vazbou založené na principech parametrického a generativního designu. Projekty generované pomocí skriptovacího algoritmu optimalizují konstrukce, materiál, oslunění a vnitřní klima. Integrace designu a konstrukce do projektu urychluje a zpřesňuje hledání finální formy stavby. Vytváří se tak projekty struktur s řízenými vlastnostmi.
• Projekt Liquid Blocks od Michala Bednáře se zabývá využitím minimálních ploch periodicky vyplňujících prostor a snaží se obohatit urbánní prostředí o tekutý prostor. Martin Císař si zvolil téma uzlu pro generování variant domu Knot House 9_35 na principu skořepin z různých materiálových struktur. Dalibor Dzurilla v projektu The Bristle Genesis řeší konstrukci pomocí aplikace techniky svalů fy. Festo, technogelu, metaballů, karbonových vláken a bakterií v bankách, slitin s tvarovou pamětí, elastických vláken a slitin s tvarovou pamětí. Nguyen Thi Thanh Huong převedla studii Trigon_Rose do formy bakalářského realizačního projektu. Origami Gallery od Ondřeje Otýpky představuje projekt s proměnlivým pláštěm na principu origami trojúhelníkových ploch. Cyril Pavlů v projektu VorGround Center pracuje s voronoi strukturou. Jáchym Pešek položil projektem swarm urbanism MO.15 základní kámen aplikace založené na teorii optimalizace mravenčí kolonie pro tvorbu urbánních struktur. Nina Pevná zase ve svém projektu Centrum Plzeň navazuje na výzkumy konstruktéra Freie Otta. Miroslav Sven Nevlida aplikoval technologii bioreaktoru do svého projektu úřadu Bezono. Miroslav Strigáč navrhl experimentální most Myotension postavený na vizi energeticky nezávislého systému schopného reagovat na změny. Tomáš Tatýrek v rámci projektu rodinného domu SLC Objects předvedl komplexnost procesu plánování. Oldřich Wachtl zpracoval v rámci realizačního projektu jedinečný materiál o kompozitních materiálech.

• Ph.D. Program • ing.arch. Nina Hedwic Housková /Art-algoritmická architektura, www.NinaHedwic.com/ • ing.arch. Jaroslav Hulín /Algoritmická architektura, www.jaroslavhulin.com/ • ing.arch. Michal Kutálek /Automatizace a robotizace, www.nextlevelstudio.cz/ • ing. arch. Lenka Míková /Inovativní materiály, www.lenkamikova.com/ ▪ ing.arch. Marek Růžička /Generativní procesy na principu neuronových sítí, www.archlab.cz/ •
 
Instalace: zimní semestr 2009/10

Instalace

zimní semestr 2009/10


Foto
Miloš Sedláček
Nina Pevná
Odřej Otýpka
2010
Dalibor Dzurilla: Diplomový seminár :

Dalibor Dzurilla

Diplomový seminár :


Dynamické systémy v architektúre a dizajne
Ondřej Otýpka: Pavilon Slovanské epopeje

Ondřej Otýpka

Pavilon Slovanské epopeje


Galerie s přirozeným osvětlením
Josef Musil: L i g h t C e l l s

Josef Musil

L i g h t C e l l s


Parametrická výšková budova pro Prahu, diplomní projekt.
Dalibor Dzurilla: SUN.SPA

Dalibor Dzurilla

SUN.SPA


akumulácia slnečného svetla
Michal Bednář: PopUp pavilon

Michal Bednář

PopUp pavilon


Jáchym Pešek: Swarm Urbanism

Jáchym Pešek

Swarm Urbanism


Jan Kalfus: Památník - Epopej - Vinice

Jan Kalfus

Památník - Epopej - Vinice


diplomní projekt
Tomáš Tatýrek: skleněný rodinný dům

Tomáš Tatýrek

skleněný rodinný dům


bakalářská práce
Tomáš Tatýrek: SLC objects

Tomáš Tatýrek

SLC objects


SLC OBJECTS - RODINNÝ DŮM


Martin Císař: Dům Knot 9_35

Martin Císař

Dům Knot 9_35


Projekt využívá teorii uzlů při generování architektury.


Nina Pevná: Metaballs pods

Nina Pevná

Metaballs pods


Diplomní projekt polyfunkčního komplexu v Plzni.
Ondřej Otýpka: Origami Gallery

Ondřej Otýpka

Origami Gallery


Galerie s proměnlivým pláštěm
Nina Pevná: Plzeň_Kulturní centrum

Nina Pevná

Plzeň_Kulturní centrum


Předdiplomní seminář zabývající se analýzami řešeného území a základní hmotovou ideou.
Michal Bednář: Liquid Blocks

Michal Bednář

Liquid Blocks


Využití minimálních ploch
Dalibor Dzurilla: The BRISTLE Genesis

Dalibor Dzurilla

The BRISTLE Genesis


Pokračovanie EcoField projektu.
Konštrukčná genéza jeho hlavného prvku - Štetiny

{F-theBRISTLE
Oldřich Wachtl: KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Oldřich Wachtl

KOMPOZITNÍ MATERIÁLY


realizační atelier
Miroslav Strigáč: MyoTension Bridge _ Experimental bridge Bratislava_Diploma project

Miroslav Strigáč

MyoTension Bridge _ Experimental bridge Bratislava_Diploma project


Experimentálny most
Huong Nguyen: Trigon_Rose

Huong Nguyen

Trigon_Rose


Rodinný dům
Bc projekt
Cyril Pavlů: VorGround Center

Cyril Pavlů

VorGround Center


Miroslav Sven Nevlida: Bezono Konforma

Miroslav Sven Nevlida

Bezono Konforma


Projekt reagující na výšku okolní zástavby s aplikací principu bioreaktoru.