Studio Florián


G L A S S / F R E E F O R M  A R C H I T E C T U R E  N E U R O N   P R E S E N T A T I O N  S E S S I O N

• Zima 2008/2009 • PETR BLÁHA • FILIP DUBSKÝ • DALIBOR DZURILLA • MICHAELA FIŠEROVÁ • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • JANA HLADÍKOVÁ • PAVEL HLADÍK • IVANA HOREČNÁ • JAROSLAV HULÍN • JAN KALFUS • LUKÁŠ KURILLA • MICHAL KUTÁLEK • JANA MARKOVÁ • TEREZA MĚŘIČKOVÁ • JOSEF MUSIL • ONDŘEJ OTÝPKA • JÁCHYM PEŠEK • NINA PEVNÁ • TOMÁŠ ROUSEK • MAREK RŮŽIČKA • LADISLAVA SOBKOVÁ • MIROSLAV STRIGÁČ •
• Léto 2008/2009 • MICHAELA FIŠEROVÁ • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • JAROSLAV HULÍN • NGUYEN THI THANH HUONG • JAN KALFUS • ONDŘEJ KLOUB • ZUZANA KRAJČIOVÁ • LUKÁŠ KURILLA • MICHAL KUTÁLEK • JANA MARKOVÁ • TEREZA MĚŘIČKOVÁ • MIHAILO MITIĆ • JOSEF MUSIL • ONDŘEJ OTÝPKA • CYRIL PAVLŮ • JÁCHYM PEŠEK • NINA PEVNÁ • MIROSLAV SVEN NEVLIDA • TOMÁŠ ROUSEK • MAREK RŮŽIČKA • LADISLAVA SOBKOVÁ • MIROSLAV STRIGÁČ • TOMÁŠ TATÝREK •

• SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ VE STUDIU NÁLEŽÍ LUKÁŠI KURILLOVI A MARKU RŮŽIČKOVI

• PODĚKOVÁNÍ ZA ZAJIŠTĚNÍ VÝROBY PĚTI MODELŮ TECHNIKOU RAPID PROTOTYPING NÁLEŽÍ NINĚ HEDWIC HOUSKOVÉ • KVALITNÍ TISK MODELŮ PROVEDL TOMÁŠ MEDEK 3D STUDIO NA FVU • VUT BRNO •

• Zima • AUTORY NÁVRHU A REALIZACE SVĚTELNÉ NEURON MESH STRUKTURY V RÁMCI INSTALACE PROJEKTŮ STUDIA BYLI JAN KALFUS A TEREZA MĚŘIČKOVÁ • NA REALIZACI SE DÁLE PODÍLELI LADISLAVA SOBKOVÁ /SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA JEJÍ PRÁCI/, LUKÁŠ KURILLAJÁCHYM PEŠEKIVANA HOREČNÁ A DALŠÍ •
• Léto • AUTORKOU NÁVRHU A REALIZACE STRUKTURY WRAPPER V RÁMCI INSTALACE PROJEKTŮ STUDIA BYLA NINA HEDWIC HOUSKOVÁ

• Studio již pět let reflektuje realitu, a proto se zaměřuje na plánování inteligentních staveb na principu parametrického designu /Kalfus, Kurilla, Dzurilla, Fišerová, Hladík, Hulín, Měřičková, Musil, Otýpka, Pešek, Pevná, Růžička, Sobková, Strigáč/, na navrhování ze skla jako konstrukčního materiálu /Hladíková: Skleněný dům, první projekt chytré lepené celoskleněné stavby v tuzemsku, Florián/, na CAD/CAM technologie /Bláha, Dzurilla, Otýpka, Pevná, Strigáč: modely technikou Rapid Prototyping/, robotizaci a automatizaci ve stavebnictví /Hulín, Kutálek/, chytré materiály a nanotechnologie /Florián, Hladíková, Kutálek/.
Vývoj nových materiálů a stavebních systémů je úzce spojen s komplexním přepracováním postupů, které zahrnují nápaditou aplikaci počítačových nástrojů v průběhu plánování, konstrukce a výroby /Rousek: Speedo LZR gallery, Vortex Gallery, Sobková: Forum Barcelona/. Počítačové parametrické metody se staly motorem vývoje a provádění pokusů v architektuře a stavebním inženýrství /Musil: Pavilon Tensegrity, Pešek: TriFragment script/. Mnoho z tohoto pokroku souvisí s dostupností výkonných počítačových systémů včetně softwarů, jež umožňují generování a analýzu systémů struktur, stejně jako algoritnů pro vyhledávání, porovnání a řazení informací /Strigáč: {cell} megastructure/. Ještě výkonnější techniky jsou potřeba k architektuře založené na průsečíku architektury, umělé inteligence a vědy o materiálech. Vyvíjejí se teoretické systémy a matematická prostředí, jež spojují počátačové myšlení s procesem generování struktury /Marková: Dům s architektonickým ateliérem/. Význam spočívá ve vývoji algoritmů pro simulace evolučních a trojrozměrných struktur, včetně povrchů založených na prostředí /Bláha: Coral Tower, Pavlů: serpentARC, Tatýrek: Sun Vector Structure/. Ideálem jsou strukturálně orientované modely, kde růst je řízen celou vyvíjející se strukturou pomocí stávajících prvků této struktury /Fišerová: Sierpiňski Structure, Nguyen: Trigon_Rose/. Koncentrace růstových modelů umožňuje kombinace atomické struktury a mechanických vlastností chytrých materiálů s makro-chováním struktury jako celku zasazeného do dynamického prostředí /Dzurilla: Eco Field•Field of Wheat•EcoSystem•Lining Area Facotry, Měřičková: Kulturní centrum/. Vývoj dospěl do fáze, kdy není třeba určit si materiál podle katalogu, ale je možno si materiál s konkrétně požadovanými estetickými a strukturálními vlastnostmi navrhnout. To vede k různým modelům pro různé reologické a semi-chytré materiály ve vazbě na rozsáhlejší struktury vztažené k specifickým vlastnostem materiálu /Strigáč: w{E}ave/. Současné studium biodynamiky objevuje modely pro další dynamické materiálové systémy, neboť je možno odstupňovat geometrické uspořádání organizace vláken, tkanin membrán a doplnit je pohybem bez svalů pomocí tensegrity. Struktury se vyznačují minimem materiálů, maximální účinností a lze je úspěšně aplikovat v rámci klima-aktivních konceptů staveb /Otýpka: Tensegrity Tower/. Tyto všechny poznatky se promítají i do podoby atraktivních materiálů extrémních tkanin, jež jsou pevné, lehké a tvarovatelné. Při plánování staveb vede jejich aplikace k jinému přístupu, než u tradičních konstrukcí, neboť dovolují variabilitu řešení dle přání zákazníka /Pevná: Walking Gallery/.

• Ph.D. Program • ing.arch. Filip Dubský /Osvětlení volných forem - do 4/2009, www.nolimat.com/ • ing.arch. Nina Hedwic Housková /Art-algoritmická architektura, www.NinaHedwic.com/ • ing.arch. Pavel Hladík, MA, /Adaptivní systémy → 10/2009 Ph.D. degree, www.nolimat.com/ • ing.arch. Jaroslav Hulín /Algoritmická architektura, www.jaroslavhulin.com/ • ing.arch. Michal Kutálek /Automatizace a robotizace, www.nextlevelstudio.cz/ • ing.arch. Marek Růžička /Generativní procesy na principu neuronových sítí, www.archlab.cz/ •
 
Instalace: Jan Kalfus, Tereza Měřičková

Instalace

Jan Kalfus, Tereza Měřičková


Neuron Mesh Structure


Foto Miloš Sedláček
Jana Hladíková: Skleněný dům

Jana Hladíková

Skleněný dům


Diplomní projekt
Michaela Fišerová: Sierpinsky Structure

Michaela Fišerová

Sierpinsky Structure


Bc práce
Dalibor Dzurilla: {F

Dalibor Dzurilla

{F


Jáchym Pešek: Ulyia

Jáchym Pešek

Ulyia


Nina Pevná: Walking Gallery

Nina Pevná

Walking Gallery


Ondřej Otýpka: Tensegrity Tower

Ondřej Otýpka

Tensegrity Tower


Jana Marková: Architektonický ateliér, Vinohrady

Jana Marková

Architektonický ateliér, Vinohrady


Miroslav Strigáč: [cell] megastructure

Miroslav Strigáč

[cell] megastructure


Miroslav Strigáč: w[e]ave

Miroslav Strigáč

w[e]ave


Petr Bláha: Coral Tower

Petr Bláha

Coral Tower


Tomáš Rousek: Speedo LZR Gallery

Tomáš Rousek

Speedo LZR Gallery


Michaela Fišerová: SIERPINSKI  STRUCTURE - KREMATORIUM FOR  METROPOLITAN CITIES

Michaela Fišerová

SIERPINSKI STRUCTURE - KREMATORIUM FOR METROPOLITAN CITIES


Cyril Pavlů: serpentARC

Cyril Pavlů

serpentARC


Huong Nguyen: Trigon_Rose

Huong Nguyen

Trigon_Rose


Josef Musil: Tensegrity pavilon

Josef Musil

Tensegrity pavilon


Nina Pevná: Walking Gallery

Nina Pevná

Walking Gallery


Ondřej Otýpka: Tensegrity Tower

Ondřej Otýpka

Tensegrity Tower


Tereza Měřičková: Kulturní centrum v Brně

Tereza Měřičková

Kulturní centrum v Brně


Tomáš Tatýrek: Sun Vector Structure

Tomáš Tatýrek

Sun Vector Structure


Jáchym Pešek: Ulyia L6

Jáchym Pešek

Ulyia L6


Bc projekt
Tomáš Rousek: Vortex

Tomáš Rousek

Vortex


Ladislava Sobková: Forum Barcelona

Ladislava Sobková

Forum Barcelona