Studio Florián


Nina Pevná | Walking Gallery

Nina Pevná | Walking Gallery


Návrh budovy Walking Gallery byl projektován ve dvou stavebních fázích pod vedením pana architekta Miloše Floriána, s externí výpomocí pana inženýra Jaroslava Hrušky.

Projekt byl zpracováván jako konstrukční atelier._opláštění_Fasádu je možné vytvořit dle předvytvořeného vzorníku. Na základě toho byly zkoumány historické vzory, mozaiky, základní principy pro vytváření vzorů.

Již od pradávna se lidé zajímají o přírodu, hledají v ní inspiraci a tu také nacházejí, dochází k identifikaci struktur v krajině a k jejich následnému prozkoumávání. V případě fraktálních struktur se jedná o vysoce rozvinutou formu organizované struktury, která se v přírodě nachází u stromů, listů. Obvzláště se tyto struktury objevují v kulturách Středního východu, kde není dovoleno umělecké zobrazení živých tvorů. Většina vzorů pak vychází ze základních operací s jednoduchým prvkem. Takto vznikají rozličné vzory dlaždic, vlysů, látek, tepání... (1 Vesmír plný umění, John D. Barrow)

Došlo k vypracování základních n-úhelníkových sítí. Jednotlivé vzory lze použít jako texturu tkaniny, vzory tkanin fasád, plné části, jako otvory, nebo naopak prvky zastínění. Jednotlivé vzory mohou reagovat na podmínky dané okolím, zmenšovat, zvětšovat svoji velikost...

Vzory lze také vytvářet zabudováním světelných zdrojů do fasády. Možnosti proměňujících se efektů na základě impulzů z venčí.

Plášť z ETFE folií ve variantě dvouvrstvých polštářů nafouknutých vzduchem, umožňuje stínění díky rozdělení vzoru potisku, varianta dvě v provedení jednoplášťového polštáře bez vyfouknutí vzduchem, potisk bez doplnění o možnost stínění. Varianta tři, použití inteligentních textilií s možností reakce na teplo, povětrnostní podmínky. Možnost zabudování výplňových PCM materiálů s možností akumulace a výdeje tepla. Možnost projekce na plášť, zabudování zdrojů světla do pláště.

Šablona pro jeden díl se skládá z jednotlivých prvků vzájemně lepených nebo tkaných. Díl dělen na větší počet prvků z důvodu zakřivenosti ploch. Jednotlivé díly potom tvoří celý modul.

Díly ETFE folií nebo textilie jsou kotveny do příslušných profilů buď řešení užitého ve fázi 1 nebo řešení fáze 2.

Jednotlivé prvky jsou dodány do výrobní haly, dojde k vytvoření šablon ve formátu 1:1 dle nichž jsou dále zpracovávány příslušné fasádní prvky. Jednotlivé prvky jsou opatřeny příslušnou grafikou, potiskem.Fáze 1 _ Samostatné nosné profily _ plášť z ETFE folií_statická rozvaha_Konstrukce je tvořena jednotlivými nosnými profily, ty jsou vzájemně spojeny rektifikačními tyčemi umožňujícími skládání a rozkládání konstrukce, které jsou fixovány do kříže, jedny tak přenášejí tlak a druhé tah, přes tyto tyče jsou přenášeny síly vyvolané jak stálým tak nahodilým zatížením mostů (částí neopřených o zem) a jsou jimi přenášeny do zemních kotvících prvků, zajišťují tak zafixování jednotlivých profilů na určeném místě_výroba_
Výrobní hala
_výroba plastových nosných profilů s drážkou (ze dvou kusů)

_lepení plastových profilů se zabudováním rektifikačních tyčí

_spojení jednotlivých nosných profilů přes rektifikační pohyblivé tyče v rozsahu jednoho modulu

_výroba lan

_opatření nosných profilů o příchytné prvky

_výroba ETFE folií dle šablon v měřítku 1:1

_spojení prvků ETFE polštářů do jednoho dílu

Místo stavby
_montáž kotvících profilů, plastových nosných desek

_montáž dočasných podpěr pro profily nekotvené k zemi

_postupná montáž nosných profilů na připravené kotvící profily s plastovými deskami

_postupné roztahování nosných profilů na připravené kotvící profily a dočasné stojky

_postupné fixování rektifikačních pohyblivých nosných tyčí v určené poloze

_montáž podlahových plastových nosných desek

_odstranění dočasných nosných stojek

_kotvení tvarovaných podlahových dílů

_kotvení čelních stěn z polykarbonátu
Fáze 2 _ Pletená spirála _ nosná konstrukce jednoho modulu_statická rozvaha_Nosná konstrukce jednoho modulu je řešena jako celistvá pletená spirála, čímž se celá konstrukce chová jako jeden nosník, díky tomu se vynesou místa nepodepřená zemí (kce vytváří tzv “mosty”), kvůli tomuto jsou jednotlivé moduly napojovány v místech největších profilů kotvených k zemi. Spirála, která je tvořena z krycího materiálu a výplně na bázi PCM, je vyrobena ve výrobní hale, stlačena (chová se jako pružina), zafixována. Na místě stavby se rozvine do příslušného tvaru a díky materiálům s tvarovou pamětí v něm setrvává. Modul je možno užívat jako otevřený prostor se světlou výškou asi 9 metrů, nebo jej předělit mezipatrem. Podlahy jsou řešeny atypicky jako nafukovací polštáře se zpevněnou pochozí a kotvící stranou.

Nina Pevná | Walking Gallery
Nina Pevná | Walking Gallery
Nina Pevná | Walking Gallery
Nina Pevná | Walking Gallery
Nina Pevná | Walking Gallery