Studio Florián


G L A S S / F R E E F O R M  A R C H I T E C T U R E  V I D E O   P R E S E N T A T I O N  S E S S I O N S

• Zima 2006/2007 • MICHAL BEREŠÍK • FILIP DUBSKÝ • JAN DURDÍK • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • PAVEL HLADÍK • ADAM HRABA • JAROSLAV HULÍN • MICHAELA JANEČKOVÁ JEHLÍKOVÁ • PETR JEHLÍK • JINDŘICH KLEGA • MARTIN KULŠTEJN • LUKÁŠ KURILLA • PETR MOLHANEC • JOSEF MUSIL • JÁCHYM PEŠEK • PETR POPELKA • TOMÁŠ ROUSEK • JAN TREJBAL • DAVID VESELÝ •
• Léto 2006/2007 • FILIP DUBSKÝ • ALICE FISCHEROVÁ • MILOŠ FLORIÁN • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • JANA HLADÍKOVÁ • PAVEL HLADÍK • MICHAELA JANEČKOVÁ JEHLÍKOVÁ • PETR JEHLÍK • JINDŘICH KLEGA • LUKÁŠ KURILLA • JOSEF MUSIL • JÁCHYM PEŠEK • TOMÁŠ ROUSEK • MICHAL SMILEK • VERONIKA ŠEBESTOVÁ • JAN TREJBAL •

• SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ ZA PŮSOBENÍ VE STUDIU NÁLEŽÍ PAVLU HLADÍKOVI

• Zima • AUTORY NÁVRHU A REALIZACE MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY VIDEO DISPLAY V RÁMCI INSTALACE PROJEKTŮ STUDIA BYLI JINDŘICH KLEGA • LUKÁŠ KURILLA • JOSEF MUSIL • JÁCHYM PEŠEK • TOMÁŠ ROUSEK • JAN TREJBAL A DALŠÍ •
• Léto • AUTORY NÁVRHU A REALIZACE MEMBRÁNOVÉ STRUKTURY WEBNET V RÁMCI INSTALACE PROJEKTŮ STUDIA BYLI ALICE FISCHEROVÁ • JANA HLADÍKOVÁ • NINA HEDWIC HOUSKOVÁ • LUKÁŠ KURILLA • JOSEF MUSIL • JÁCHYM PEŠEK A DALŠÍ •

• Transformace stavebního průmyslu pokračuje do další vývojové etapy, jež je charakterizována kvantitou a velkou geometrickou rozmanitostí prvků. Mezera mezi výrobními možnostmi a nároky projektantů se kontinuálně zmenšuje. Aplikace digitálních dat vede ke generování staveb, pro které jsou charakteristické nejen rovinné a klenuté, ale i vícenásobně zakřivené povrchy /Hedwic Housková: River Side Space Cafe/. Projektování vyžaduje pomocí programování optimalizovat a automatizovat získané informace, což se promítá do posuzování, vybírání a potvrzení rozmanitého množství komponentů /Fišerová: Hledání formy, Musil: Práce s materiálem/. Přidává se pohyb generovaný do struktury stavby /Smilek: Pohyblivé konstrukce/. Jako neúnosný se jeví i výraz a způsob zobrazování architektury či urbanismu, a proto je nutné se zamyslet nad možnostmi „grafického prostoru“. Každý student prezentuje svůj originální přístup k plánování, svůj pohled na výraz a zobrazování. Projekty se vyznačují originalitou konstrukčního řešení: pohyblivé tensegrity a membrány z fólie ETFE /Musil: Tensegrity pavilon/, skleněná rámová konstrukce /Hladíková: Skleněný dům/, samonosná skořepina ze skla /Klega: Skleněný dům/, samonosná skořepina z plastů GFK a fólie ETFE /Popelka: Peak House Cruiser/, hi-tech komponenty z plastu GFK a membrány z fólie ETFE /Hraba: MECHA/, svinutelné a rozvinutelné pásy sendvičových desek /Kurilla: Železniční stanice, S.O.S., Pešek: Olympijský park Praha-Strahov/, na obloucích zavěšená prostorová síťová struktura /Rousek: Aquarius/, vesmírná stanice /Rousek: CMOS/, vertikální prostorový nosník se zavěšenými buňkami /Veselý: Víkendový dům Rucksack/, prefa buňky /Durdík/ a mobilní pohyblivý mobiliář /Trejbal/.
Prezentace projektů byla provedena pouze prostřednictvím videa, tj. formou, která zatím nejlépe vypovídá o změně vnímání architektury.
Přínosem pro činnost Studia byly poznatky z oblasti navrhování komplexních adaptivních systémů od Pavla Hladíka, absolventa AA School v Londýně.

• Ph.D. Program • ing.arch. Filip Dubský /Osvětlení volných forem, www.nolimat.com/ • ing.arch. Pavel Hladík, MA, /Adaptivní systémy, www.nolimat.com/ •
 
Instalace:

Instalace

foto Miloš Sedláček
Stavba Instalace:

Stavba Instalace

foto Petr Popelka
Detaily instalace:

Detaily instalace

foto Petr Jehlík
Michal Smilek: Pohyblivé konstrukce

Michal Smilek

Pohyblivé konstrukce


Alice Fišerová:

Alice Fišerová

Nina Hedwic: River Side Space Cafe

Nina Hedwic

River Side Space Cafe


Lukáš Kurilla: Železniční stanice

Lukáš Kurilla

Železniční stanice


Tomáš Rousek: CMOS

Tomáš Rousek

CMOS


Josef Musil:

Josef Musil

Jana Hladíková: Skleněný dům

Jana Hladíková

Skleněný dům


Lukáš Kurilla: Railway Station

Lukáš Kurilla

Railway Station


Tomáš Rousek: Aquarius

Tomáš Rousek

Aquarius


Josef Musil: Tensegrity Structure

Josef Musil

Tensegrity Structure


Jan Durdík: VBS system

Jan Durdík

VBS system


Jáchym Pešek: Stadiony Strahov

Jáchym Pešek

Stadiony Strahov


David Veselý: Víkendový dům

David Veselý

Víkendový dům


Petr Popelka: Peak House Cruiser

Petr Popelka

Peak House CruiserJan Trejbal: Composite House

Jan Trejbal

Composite House


Jan Trejbal: Grass House

Jan Trejbal

Grass House


Bakalářský projekt
Petr Jehlík: Konverze a dostavba holešovického skladiště

Petr Jehlík

Konverze a dostavba holešovického skladiště