Studio Florián


Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště

Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště


Hmota skladiště je výrazově ponechána prakticky v původní podobě pouze se zvýrazněním skeletu, použitím velkorozměrového prosklení a lehkých teraz. Nad původní objekt je doplněna nástavba nepravidetelného tvaru o výšce dvou podlaží, opticky oddělená od hmoty původního domu, napojená pouze krčky vertikálních komunikací. Cílem je dosáhnout odlehčení přidané hmoty a její vyzdvižení nad koruny vysazených stromů, přičemž celkové řešení hmoty nadstavby má podpořit dojem „právě proplouvajícího oblaku“…
Novou provozní náplní stávajícího objektu jsou v přízemí, které disponuje větší světlou výškou, komerční pronajímatelné plochy a ve vyšších podlažích bydlení. Patra jsou přístupná dvojicí vertikálních komunikačních jader. Vstup do jednotlivých bytů je zajištěn ze společné chodby.
Samotný byt je navržen jako „volný prostor“. Tímto řešením se autor snažil využít a podpořit průmyslový charakter bydlení, který by běžně prováděným vnesením příček rozbil, rozdrobil a tím zničil působení prostoru a zakryl původní sloupy s náběhy. Zároveň autor dociluje také prosvětlení interiéru v hloubce dispozice, kde se nachází kompaktní obslužná jádra obsahující kuchyňský kout, hygienické zařízení a hrubý úložný prostor. Soukromí „ložnic“ autor vkládá do přemístitelných boxů, které umožňují obměňovat dispozici bytu pružně dle potřeb. Nástavba obsahuje bohatě dimenzované dvoupodlažní bytové jednotky s obdobným dispozičním konceptem.
Nástavba je řešena jako lehká ocelová dvoupodlažní konstrukce, prostorový zavětrovaný rám osazený nad stávající železobetonový skelet. Přenos přidaného zatížení mezi oběma konstrukčními systémy je řešen skupinou štíhlých sloupků s vějířovitým uspořádáním. Plášť staré budovy je rozšířen o kontaktní zateplovaní systém s bílou omítkou. Výplně otvorů jsou řešeny jako bezrámové zasklení s lokálně vloženými rámy otevíravých částí v barvě granitové černi. Nástavbu obaluje lehký obvodový skleněný plášť, tzv. inteligentní fasáda s řízenou regulací /stínění, větrání, pohyblivé vertikální lamely/, v závislosti na vnějších podmínkách. / » Sborník: Druhý dech průmyslové architektury. 4. mezinárodní bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY, Výzkumné centrum průmyslového dědictví, str. 62-65, ČVUT Praha, září 2007 / »»
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště
Petr Jehlík | Konverze a dostavba holešovického skladiště