Studio Florián


Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady

Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady


Při navrhování konstrukce jsem se inspirovala úlomkem schránky mořského korálu a Fibonacciho spirálou. Její rotací a násobením vznikl ornament. Z výsledného ornamentu je vyskládána samonosná fasáda.
Samonosnost konstrukce zajišťují „listové“ útvary uspořádané do šestiúhelníků, vnitřní část ornamentu funguje jako zavětrování. Štíty konstrukce jsou v úrovni podlaží propojeny nosníky ve styčných bodech, v úseku schodiště jsou kotveny do výtahové šachty.
Pokusila jsem se optimalizovat konstrukci převedením ornamentů do šestiúhelníků z tyčových prvků. Vzniklá struktura voronoidu je však poměrně běžná, rozhodla jsem se proto vrátit k původnímu návrhu.
Nosná konstrukce je ocelová, tepelná izolace je provedena vypěnováním vnitřní části dutých profilů. Fasádní plášť tvoří fólie ETFE s uprostřed umístěnou stínící vrstvou.
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady
Jana Marková | Architektonický ateliér, Vinohrady