Studio Florián


Miroslav Strigáč | w[e]ave

Miroslav Strigáč | w[e]ave


Pletenie, splietanie, tkanie je hlavným motívom tohoto experimentálneho plášta. W[e]ave je aerodinamickým pláštom, prispôsobujúci svoj tvar ipulzom prichádzajúcich od jeho užívaťelov. Snímanie elektroimpulzov luďského tela slúži ako podnet k určitej reakcii plášťa na prítomnosť ľudí vo svojej blízkosti.Plášť experimentálne využiva možnosti [elektroreologických] kvapalín a [smart] materiálov. Tvoria ho duté vlákna v ktorých prúdi [elektroreologická] kvapalina. Tie sú navzájom spájané do siete, pohyblivými spojkami, ktoré menia svoju polohu na vláknach a tým umožňujú zhustenie/zvolnenie siete plášťa. Elektrorelogická kvapalina vo vláknach má za úlohu riadiť “sistolu a diastolu” tj. napnutie a reláxáciu plášťa čo sa prejavue ako vlnenie vláken tj. v konečnom dôsledku zmenu tvaru plášťa.W[e]ave je aplikovaná na experimentálnu plochu, ktorú sa budem v budúcnosti snažiť konkretizovať.
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave
Miroslav Strigáč | w[e]ave