Studio Florián


Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower

Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower


Tensegrity Tower v sekci modely
Cílem bylo navrhnout výškovou budovu, která bude reagovat na nové trendy ve stavitelství, jako například ekologie, optimalizace stavebního díla, modulová prefabrikace a s ní spojená prostorová flexibilita a mobilita. Na neposledním místě byl určující psychologický dopad na lidi, žijící ve výškových budovách.Tensegrity tower představuje možný koncept výškové polyfunkční budovy. Ta je tvořena vnitřní prostorovou skladbou buněk, klima-aktivní vrstvou zeleně a vnějším obvodovým pláštěm.

Vnitřní skladba buněk je zavěšena na vertikálním komunikačním jádře a spolu tvoří otevřený modulární systém, který umožňuje dodatečný růst stavby expanzí buněk, až po mez vyčerpání únosnosti jádra.

Zeleň na každém patře má pozitivní klimatický i psychologický vliv na člověka.

Vnější pohyblivý obvodový plášť je tvořen spolupůsobením nosné konstrukce - tensegrity a výplňové transparentní elastické membrány. Taková konstrukce je schopna lépe odolávat účinkům větru.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACEvýška: 166mpodlažnost: 37 NP a 4 PPfunkční využití: polyfunkční, převládající administrativanosná konstrukce:
vnitřní ztužující jádro - ocelová příhradová konstrukce

zavěšené prefabrikované výplňové buňky s možností prostorové změny - ocelová rámová
konstrukce, LOPkce obvodového pláště:
nosná konstrukce - tensegrity - tyčová a lanová s možností ovládání vnitřního napětí

klima-aktivní vrstva - vzrostlá zeleň - výška až 5m

výplňová konstrukce - transparentní elastická mambrán

- s možností ovládání propustnosti slunečního záření
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower
Ondřej Otýpka | Tensegrity Tower