Studio Florián


Miroslav Strigáč | [cell] megastructure

Miroslav Strigáč | [cell] megastructure


[cell]megastructure v sekci modely
Objekt [cell]megastructure, je navrhovaný ako megaštruktúra centra pre pripravovanú novú priemyselnú zónu pri Holešove. Štruktúra sa skladá zo štyroch bunkových [cell] objektov, nesených oceľovými pásmi (vlnami).Celá štruktúra je mostom, ktorý sa vypína nad vstupnou cestou do zóny od Holešova. Projekt sa zaoberá statikou konštrukcie ako celku, a riešením škrupín a fasád buniek. Tie sú riešené ako montovateľné objekty z prefabrikovaných oceľových prvkov vytvorených na základe optimalizácie množstva/hustoty prvkov v bunkách .Pomocou grafického skriptovacieho interface(u) Grasshopper som sa snažil preniesť problém veľkých rozmerov objektu do čiastkových sekcií, skladaných z množstva prvkov, podľa možností rovnakých. Rovnaký prístup som volil aj pri tvorbe fasády, ktorá sa ale musela podriadiť optimalizácii škrupiny.Aby sa zbytočne nepridávala ďalšia záťaž na konštrukciu, opláštenie a fasáda vznikla ako prekrytie textilnými membránovými konštrukciami a vzduchovými ETFE vankúšmi.
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure
Miroslav Strigáč | [cell] megastructure