Studio Florián


Dalibor Dzurilla | {F

Dalibor Dzurilla | {F


{F projekt v sekci modely

ZNAČKA:

{F

NáZOV :

ECO-FIELD

LIBRETTO:

minimal surface geometry and the green paradigm


SPACE

DYNAMIC

SENSITIVITY

TECHNOLOGY

NARRATIVE, SEMIOTICS AND PERFORMANCE

ARTIFICIAL GEOGRAPHY

TIME


LOKALITA:

Nuselský most , Praha

NáPLŇ:

Nárazové územie ,

Ekologická elektráreň?

Umelá krajina - prepajajúce územie pre chodcov

IDEA:

Nuselský mostom prejde denne až 300 000 áut. Je to enormné zaťaženie

nielen technologického charakteru pre most, ale hlavne ekologického .

Zabúdame na svoje vlastné prostredie?

KONCEPT:

-Vytvorenie poľa štetín , ktoré zachytávajú emisie (hluk, CO2, vietor)

-Vytvorenie 4.chrámov ,ktoré emisie koncentrujú ako energetický kapitál a

vytvárajú z neho Bioprodukty (Bioplyn,Biodiesel, Teplo, Svetlo, Elektrina,

kyslík). Je to možné vďaka smart materials (chytré amteriály).

-Vytvorenie umelej krajiny pre prechod územím.


Je špecificky vnímateľná od mikromerítka trávy po kotrej sa chodí.

Cez mega merítko štetín , ktoré vytvárajú prostredie.

Až po giga merítko chrámov, ktoré sú opornými a orientačnými bodmi v

celom systéme . Tri merítka jednej entity.

Po tom čo chodíme je aj architektúrou , aj zĂłnou , aj urbanizmom.s
AKO NA TO :


Koncept začína agresívne . Celé územie vopred urbanisticky vymedzené , aby dopÄşň?alo
súčasnú zástavbu , je “pokryté” počtom 20000 štetín. Prečo štetiny? je to generovaný
produkt z inšpirácie , ktoru je pšeničné pole alebo lúka . Solitérom týchto polí je Vlas ,
alebo štetina.

štartuje sa simulačný proces, kde pomocou parametrov sa pole prerieďuje a niektoré
časti poľa sa zhlukujú do trsov.

Neskor sú na Pole aplikované dva separátne procesy. Jeden prerieďuje množstvo
štetín v závislosti na exponácii územia autami . Druhý proces zhlukuje Pole štetín do
trsov, neskĂ´r nazývaných Chrámy alebo veže s generátormi.

Týmto procesom sú vytvorené dve zložky územia , jedná dynamická a druhá statická .
Zložky su v ďalšej fáze simbioticky prepájané.

V celom území ostáva 9000 štetín preriedených parametricky preriedených hlukovou
štúdiou .(vykreslené hlukové krivky - izofony) . Ĺ tetiny absorbujú hluk , emisie áut a
vietor. Zachytené emisie su transportované do generátorov , kde dochádza vďaka
chytrým materiálom a ich následnou reakciou na emisie ku výrobe bioproduktov (bioplyn,
biodiesel , teplo , svetlo , elektrina )
.

štetiny sú konštruované sieťovou kevlarovou konštrukciou , potom je v nej osadený
distribučný systém receptorov- prijímateľov. Nakoniec je štetina vyliatá technogelom do
svojho budúceho tvaru . Stetiny majú dúhovité sfarbenie ktré sa dynamicky mení so silou
vetra posobiacou na ne. Do územia su osádzane roboticky , ľudská rola je len dozeranie
na priebeh .

Chrámy sú štylizované trsy trávy . Sú dvojzložkové . Biele a čierne vlákna. Biele vlákna
sú nosnou a zároveň? ochrannou konštrukciou . Materiálovo to bude zrejme oceľ s
určitými vlastnosťami skla. materiál ešte nie je vynájdený. Nebude rozťažný vplyvom
tepla , bude však pevný na ťah aj tlak. So samočistiacou schopnosťou. V určitých
miestach transparentný.

Čierne vlákna sú materiálovo releologicku tekutinou , ktorá tuhne pri príkone energie
( elektriny). čierne vlákna sú sieťou distribučného systému a zaroveň? tvoria aj nový
umelý povrch . V bielej Veži sa vlákna spájajú a sú doplnené generátorom a jeho funkciou
opísanou vyšsie. Celý systém je zavesený o bielu nosnú konštrukciu.

Nový umelý povrch je pokrytý gumenými štetinami o rozmeroch reálnej trávy s
podkladom dokonalého odvodnenia. Vytvára sa tak nová umelá krajina , ktorá prechádza
od Mikro merítka až po Giga merítko
zastúpené vyššie opísanými elementami .

To je koncept ECO-FIELD.
Pro pĹ™ehrání videa stáhnÄ›te QuicktimeDalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F
Dalibor Dzurilla | {F