Studio Florián


Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE

Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE


TÉMA:


Hľadanie vzťahu medzi archetypálnymi podmienkami a prototypálnou formou, cez výrazový prostriedok dynamických systémov.

LINKY:
blog ku celému priebehu projetku ddz-thermae.blogspot.com


odovzdané digitálne portfólio fa.cvut.galerie.diplomy


SPRÁVA:


Diplomový projekt sa zaoberá návrhom rozsiahleho komplexu kúpeľov na ostrove Štvanica. Tento projekt je vyústením trojročného výskumu hľadania vzťahu medzi dynamickými javmi a architektúrou. Problematiku dynamických systémov v tomto projekte rozširujem o simuláciu umelého prostredia (počasia).

Objektívne dáta miesta (živly) sú algoritmický simulované ako dynamické deje. Forumujú hmotu do presných a jedinečných foriem, ktoré vychádzajú z daného miesta. Tento proces je neustále kontrolovaný architektom. Finálna štruktúra je umelým lesom s mikroklimatickým charakterom, pohltená prirodzenou flórou ostrova. Vyzdvihnutím provozov nad úroveň terénu sa snažím naplniť koncept oddychového priestoru a splniť regulačné podmienky daného územia.

Vnútorné prostredie je hermeticky izolovaným svetom (rajom), v ktorom 24/7 sú prístupné rôzne druhy prostredí - počasí, ktoré pomáhaju regenerovať dušu i telo. (pre spánok - tma, pre radosť a spokojnosť - slnko, dážď, hmla, atp.)
Archetypálne kúpele vychádzajú z antickej podoby, sú pomocou súčaných technológií pretavené do prototypálnej formy. Ich jadro ostáva nezmenené. Polyfunkčnosť, izolovanosť od vonkajšieho sveta, sociálnosť.

Projekt sa snaží napĺňať architektonické a urbanistické hodnoty prostredia. Zahŕňa riešenie od výskumu archetypu, záverov, urbanizmu, cez formovanie hmoty,proces vzniku, prevádzkové vzťahy, program podľa archytypálnych kúpeľov až po riešenie konkrétnych interiérov, mikroklimatickych dejov pomocou štruktúry a konštrukčných detailov. To celé som sa snažil naplniť v duchu prvotnej idei : “dynamické systémy v architektúre”.
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE
Dalibor Dzurilla | PROTOTYPAL THERMAE