Studio Florián


Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2

Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2


PULSATING AMBIENCE VOL.2 (Website)

INTRO

DÍLO, KTERÉ PRÁVĚ SLEDUJETE, JE VOLNÝM POKRAČOVÁNÍM PROJEKTU „PULSATING AMBIENCE(1)“, KONKRETIZUJE JEHO DŘÍVE PREZENTOVANÉ MYŠLENKY A POKOUŠÍ SE NALÉZT CESTU K JEJICH REALIZACI. S OHLEDEM NA ROZSAH CELÉ STUDIE, SE TENTO PROJEKT ZAMĚŘUJE POUZE NA ČÁST CELÉ KONSTRUKCE. KE KONKRÉTNÍMU ŘEŠENÍ BYLA VYBRÁNA PARTIE „TOWER“ A „NESTS“, U KTERÝCH JE MOŽNO APLIKOVAT OBDOBNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM. CÍLEM CELÉHO PROCESU JE ZÍSKAT KONSTRUKCI: VARIABILNÍ, MOBILNÍ, DEMONTOVATELNOU. TA NÁSLEDUJE PŮVODNÍ MYŠLENKY „PLECTIC ARCHITECTURE(2)“ SE ZAPOJENÍM PRINCIPŮ INTERAKTIVNÍHO PLÁŠŤĚ, MAGNETICKÉ LEVITACE, BEZDRÁTOVÝCH TECHNOLOGIÍ A TIŠTĚNÝCH NANOSTRUKTUR JAKO KONSTRUKČNÍHO MATERIÁLU JEDNOTLIVÝCH SEGMENTŮ.RESEARCH

NAVRŽENÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM JE INSPIROVÁN PROJEKTEM ZABÝVAJÍCÍM SE V PRVNÍ ŘADĚ „CHODÍCÍM ČTYŘSTĚNEM/WALKING TETRAHEDRAL(3)“. JEDNÁ SE O JEDNODUCHÝ ČTYŘSTĚN SKLÁDAJÍCÍ SE Z KLOUBŮ A PRUTŮ. PRUTY MAJÍ SCHOPNOST PROMĚŇOVAT SVOU DÉLKU A KLOUBYUMOŽŇUJÍ VYBOČENÍ KOLEM 80°, KLOUB V PROSTORU JE VYSUNUT MIMO TĚŽIŠTĚ TĚLESA V POŽADOVANÉM SMĚRU, VE SMĚRU VYSUNUTÍ SE POTÉ CELÉ TĚLESO V URČITÝ MOMENT PŘEVÁŽÍ A TÍM SE CELÉ POSUNE. TENTO PROCES JE VELMI DOBŘE PATRNÝ V PRŮZKUMU TÉTO PROBLEMATIKY ZPRACOVANOU NASA(4). DALŠÍ VÝVOJ PRŮZKUMU NASTIŇUJE JINÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ VYNALEZENÉHO PRINCIPU, KTERÉ JSOU JIŽ BLÍZKÉ KON STRUKČNÍMU PRINCIPU UŽITÉHO V PROJEKTU. VÝŠE ZMÍNĚNÝ PRINCIP OVŠEM DOSTATEČNĚ NENAPLŇUJE PŘEDPOKLADY PRO V KONSTRUKCI „PULSATING AMBIENCE“, PROTO BYL DO PROJEKTU DALŠÍM VÝZKUMEM ZAČLENĚN PRINCIP ELEKTROMAGNETŮ(5). DÍKY NĚMU JE UMOŽNĚNO VYTVÁŘET PROMĚNLIVÉ POLOHY PRUTU NA KLOUBU. PRINCIP JE ZALOŽEN NA SPOJENÍ KLOUBU A PRUTU POMOCÍ MAGNETICKÉ SÍLY VYVOLANÉ V KLOUBU, TA NÁSLEDNĚ PŘITAHUJE HLAVICE PRUTŮ. TÍM VZNIKÁ POMĚRNĚ FLEXIBILNÍ ZPŮSOB SPOJENÍ, KAŽDÝ KLOUB NEBO PRUT MŮŽE BÝT POUŽIT KDEKOLIV V KONSTRUKCI. TOHO JE DOCÍLENO POMOCÍ PROGRAMOVATELNÝCH ROZMĚRŮ PRUTU A PROGRAMOVATELNÉ AKTIVACE ELEKTROMAGNETŮ V KLOUBECH. JEDNÁ SE OVŠEM O STATICKOU KONSTRUKCI, PROTO BYLO UVAŽOVÁNO NAD DALŠÍMI ZPŮSOBY KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ.DALŠÍ STÁDIUM VÝVOJE KONSTRUKCE JE MOŽNOST ZAJISTIT POHYB V UCELENÉ KONSTRUKCI NEBO POHYB PRUTU KOLEM KLOUBU ZA ÚČELEM SAMOSESTAVENÍ KONSTRUKCE. TATO VARIANTA JE INSPIROVÁNA MAGNETICKOU LEVITACÍ(6). V HLAVICÍCH PRUTU JSOU OSAZENY ORIENTOVANÉ MAGNETY, U MAGNETŮ V KLOUBECH JE UMOŽNĚNO MĚNIT ORIENTACI MAGNETŮ, TO UMOŽŇUJE PROGRAMOVATELNÝ POHYB PRUTU KOLEM STŘEDU KLOUBU. VYUŽITÍ TOHOTO PRINCIPU MŮŽEME V PRAXI SLEDOVAT V DOPRAVĚ U MAGNETICKÝCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMU (MAGLEV(7)), JIMIŽ JE NÁVRH INSPIROVÁN. VÝHODOU TOHOTO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU JE MOŽNOST KOMPONOVAT I KOMPLIKOVANĚJŠÍ TĚLESA, NEŽ JE SAMOTNÝ ČTYŘSTĚN. PŘÍKLAD VÝSLEDNÉHO VZEZŘENÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU MŮŽEME NAJÍT U SKULPTURY V „MARINA BAY SANDS, SINGAPORE(8)“, JEJÍŽ AUTOREM JE SOCHAŘ ANTONY GORMLEY, PODOBNÝ PRINCIP LZE SPATŘIT I U JEHO DALŠÍCH DĚL.

UTILIZATION

TAKTO NAVRŽENÁ FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE MÁ ŠIROKOU ŠKÁLU VYUŽITÍ, MŮŽE SLOUŽIT JAKO NOSNÁ KONSTRUKCE LIBOVOLNĚ TVAROVANÝCH OBJEKTŮ NEBO POUZE JAKO SEGMENT KONSTRUKCE (NAPŘ. DOČASNÉ ZASTŘEŠENÍ APOD.), MŮŽE JÍT O SAMOSTATNOU VOLNĚ STOJÍCÍ STRUKTURU/SKULPTURU NEBO O INSTALAČNÍ SYSTÉM V GALERIÍCH APOD.
VYŠŠÍ VARIABILITY KONSTRUKCE LZE DOSÁHNOUT ZMĚNOU MĚŘÍTEK, TÍM BUDE ZVÝŠENÁ VARIABILITA CELÉHO SYSTÉMU, TEN POTÉ MŮŽE TVOŘIT JAK ROBUSNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE ROZSÁHLÝCH STAVEB, TAK I NOSNOU KONSTRUKCI DROBNÝCH ROBOTŮ NEBO JINÝCH DALŠÍCH PRODUKTŮ.

MATERIAL SOLUTION

K ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÉ VARIABILITY SYSTÉMU A TAKÉ K DODRŽENÍ PŮVODNÍCH ZÁMĚRŮ STUDIE PROJEKTU BUDE NOSNÁ KONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ (SEGMENTŮ) VYROBENA POMOCÍ TIŠTĚNÉ KONSTRUKCE(15) , TÍMTO LZE DOSÁHNOUT NAPROSTO PŘESNÝCH A LIBOVOLNĚ VELKÝCH SEGMENTŮ KONSTRUKCE. KONSTRUKČNÍM MATERIÁLEM JSOU UHLÍKOVÉ NANOTRUBICE „CARBON NANOTUBES“(16, 17) , TY ZAJIŠŤUJÍ NÍZKOU VÁHU KONSTRUKCE PŘI UDRŽENÍ VYSOKÉ PEVNOSTI MATERIÁLU, TÍM JSOU ZÁROVEŇ SNÍŽENY NÁROKY NA SPOTŘEBU ENERGIE. JEDNÁ SE O VELMI FLEXIBILNÍ VÝROBNÍ PROCES, KAŽDÝ SEGMENT JE VYROBEN SNADNO A S DOKONALOU PŘESNOSTÍ.
PRO PLÁŠŤ KONSTRUKCE JSOU VYUŽITY INTERAKTIVNÍ PLOCHY „INTERACTIVE SURFACES“(13, 14), NA JEJICHŽ PLOCHU LZE PROMÍTAT LIBOVOLNOU PROJEKCI DLE PŘÁNÍ UŽIVATELE.
A - PRINTED NANOSTRUCTURE
B - INTERACTIVE SURFACES(13, 14)

MECHANICS

PŘÍKLAD POHYBU PRUTU KOLEM STYČNÍKU PŘI VYUŽITÍ VARIANTY „POHYBLIVÉ KONSTRUKCE“, NA SNÍMCÍCH (OBR.1) JSOU TAKÉ PREZENTOVÁNY MOŽNÉ ZMĚNY VZHLEDU INTERAKTIVNÍHO PLÁŠTĚ.

SYSTEM

GENEROVÁNÍ KONSTRUKCE, POŽADOVANÉ TVAROVÉ VARIANTY DOSÁHNEME POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO NAPROGRAMOVÁNÍ, SKRIPTU. ZDE JE VYUŽITO LINDEMAYEROVA SYSTÉMU (L-SYSTEM)(12). TENTO SYSTÉM NAJČASTĚJI SIMULUJE RŮSTOVÉ PROCESY VÝVOJE ROSTLIN. RŮST STRUKTURY KONSTRUKCE „PULSATING AMBIENCE VOL.2“ MŮŽE BÝT PROVEDEN OBDOBNÝM ZPŮSOBEM. VHODNOST SYSTÉMU BYLA OVĚŘENA POMOCÍ PROGRAMU RHINOCEROS, RHINOSCRIPT. V DALŠÍM STÁDIU VÝVOJE SKRIPTU BY BYLO NUTNÉ ZAHRNOUT STATICKÉ POŽADAVKY NA VÝSLEDNÝ TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE.

ELECTRO DIAGRAM

POTŘEBNÝ ELEKTRICKÝ PROUD JE V KONSTRUKCI ŠÍŘEN POMOCÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘENOSU ELEKTRICKÉHO PROUDU, „WIRELESS POWER TRANSFER(9, 10)“. SAMOTNÝ ELEKTRICKÝ PROUD JE VYRÁBĚN POMOCÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ, ODKUD JE DRÁTOVÝM NEBO BEZDRÁTOVÝM SPOJENÍM PŘENÁŠEN DO ZÁKLADNÍCH SEGMENTŮ KONSTRUKCE, ODKUD JE DÁLE JIŽ POUZE BEZDRÁTOVĚ ŠÍŘEN KONSTRUKCÍ.

O PROJEKTU

"PULSATING AMBIENCE VOL.2" ROZVÍJÍ STUDII "PULSATING AMBIENCE(1)", BYL ZPRACOVÁN JAKO REALIZAČNÍ ATELIÉR NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT VE STUDIU "FLOW(18)", 09/2011-01/2012.
AUTOR: JAKUB JENŠOVSKÝ
VEDOUCÍ ATELIÉRU: doc. Ing. arch. MILOŠ FLORIÁN, PhD.
DALŠÍ KONZULTACE: Ing. arch. LUKÁŠ KURILLA
KONZULTACE ELEKTROTECHNICKÝCH PARTIÍ PROJEKTU: Ing. MILOŠ ŠVEC
FINÁLNÍ GRAFICKÁ ÚPRAVA PLAKÁTŮ: PETR MEMORY DRAGOUN
FOTODOKUMENTACE FYZICKÉHO MODELU: DIANA SEN
VÝROBA FYZICKÉHO MODELU: PETER KNOBLOCH, WEBSITE: HTTP://3DTISKARNA.CZ/
WEB: HTTP://PULSATINGAMBIENCE.CZWEB.ORG/

9.1.2012

ZDROJE

1 - PULSATING AMBIENCE BY JJ, WEBSITE: HTTP://PULSATINGAMBIENCE.CZWEB.ORG/
2 - THE CONTINUUMS OF ARCHITECTURAL COMPOSITION AT THE BEGINNING OF THE TWENTY-FIRST CENTURY, WEBSITE: HTTP://WWW.BARTLETT.UCL.AC.UK/OTHERHOSTEDSITES/AVATAR/INTRO.HTML
3 - ICRA-2010 WORKSHOP ON MODULAR ROBOTS: STATE OF THE ART, MECHANICAL DESIGN AND LOCOMOTION OF MODULAR-EXPANDING ROBOTS: HARVARD UNIVERSITY, USA, 2010.
4 - NASA: GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. AUTONOMOUS NANOTECHNOLOGY SWARM: ANTS, WEBSITE: HTTP://ANTS.GSFC.NASA.GOV/TETWALKER.HTML
5 - ELEKTROMAGNET, WEBSITE: HTTP://FYZWEB.MFF.CUNI.CZ/BIZARNIKRAMY/MAG1HTM
6 - DANIEL MAYER, MAGNETICKÁ LEVITACE A JEJÍ VYUŽITÍ: ELEKTRO, 2003/1.
7 - MAGLEV, WEBSITE: HTTP://WWW.MAGLEV.DE/
8 - MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, WEBSITE: HTTP://WWW.MARINABAYSANDS.COM/
9 - U.S. PATENT 649,621, APPARATUS FOR TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY, NIKOLA TESLA, 1900
10 - MITSUBISHI MOTORS, MITSUBISHI MiEV CONCEPT 2011 USING WIRELESS POWER TRANSFER, TOKYO MOTOR SHOW 2011, WEBSITE: HTTP://MITSUBISHI-MOTORS.AU/VEHICLES/CARS/I-MIEV
11 - JÚLIUS CSONTÓ, MARTIN PALKO, UMELÝ ŽIVOT: KOŠICE, 2002. SIMULÁTORY ŽIVOTA, Č.6.2 TIERRA, S. 99-104.
12 - GREGORY S. HORNBY AND JORDAN B. POLLACK, EVOLVING L-SYSTEMS TO GENERATE VIRTUAL CREATURES: BRANDEIS UNIVERSITY, WALTHAM, 2001.
13 - MINDSTORM, INTERACTIVE SURFACES, WEBSITE: HTTP://WWW.MINDSTORM.COM/
14 - TOYOTA, TOYOTA FUN-Vii, TOYOTA GLOBAL WEBSITE: HTTP://WWW.TOYOTA-GLOBAL.COM/
15 – D-SHAPE, THE MEGA SCALE FREE-FORM PRINTER OF BUILDINGS, WEBSITE: HTTP://WWW.D-SHAPE.COM/
16 - BAYER BAYTUBES, „CARBON NANOTUBES“, WEBISITE: HTTP://WWW.BAYTUBES.COM/
17 – VOLKSWAGEN, „NANOSPYDER CONCEPT CAR“, WEBSITE: HTTP://WWW.DISENO-ART.COM/ENCYCLOPEDIA/CONCEPT_CARS/VOLKSWAGEN_NANOSPYDER.HTML
18 - FLOW, ADAPTIVE ARCHITECTURE FLORIAN STUDIO, STUDENT WORKS, WEBSITE: HTTP://WWW.STUDIOFLORIAN.COM/
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2
Jakub Jenšovský | _pulsating_ambience_vol.2