Studio Florián


Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE

Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE


ATELIER
ATDS | diplomní seminář

obsah práce:
A_ KONCEPT - teoretické pojednání
B_ PROCES - testování, jehož výsledkem jsou performance:

00_ConectAll:


01_Particle:


02_GlowLine:


Concept:A_ KONCEPT

_zkoumá rozšíření inscenačních možností do prostředí virtuální reality.
_cílem je maximální propojení performera se scénou, která by zároveň byla schopna pružně reagovat na měnící se scénické požadavky.

_má-li scéna sloužit svému účelu, musí být navrhována s ohledem na nepředvídatelnost(možných scénických řešení
| Design For Uncertainity -01-|

_má-li se scéna stát skutečnou kulturní platformou, musí v sobě obsahovat maximální potenciál při zachování co nejneutrálnějšího výrazu.

_vytváření rigidních systémů ústí při navyšování možných proměnných prostoru v komplikovanost a prostorovou přebujelost.
chceme-li zachovat kompaktní prostor, vyvstává zde nutnost systému, nabízejícího kontrolovatelné konfigurace, který je schopný reakce.
| Control And Choice Project -2-|

_definice základních vztahů mezi elementy:
-performer- -divák- -scéna- -zázemí- -okolí-
interagující elementy vytvářejí nároky na prostředí, které reaguje změnou schémat.
prostředí v sobě nese pouze 2 předem vymezené sféry:

1_ ZAZEMI:
3D grid (cubic) + cells
_konstrukční rastr, ve kterém se pohybují buňky jednotlivých funkcí
_možno měnit schémata prostorového uspořádání funkcí - dle požadavků aktuální inscenace
_buňky v prostorovém rastru přístupny systémem proměnlivých schodišť a obvodových komunikačních prstenců.

2_SCENA:
origami pattren
_integrace funkčních prvků do obalu scény, který by měl tvořit adaptibilní přechod mezi scénou a okolím (zázemím).
_založena na myšlence cokoli-kdekoli
| What You Want, Where You Want -3-|

_při formulování základních požadavků na scénu vyvstává paradox -close- x -open- (uzavřený x otevřený).
řešení paradoxu je hledáno v oblasti Deployable Structures, z nichž se jako nejlepší jeví origami systémy.
| ORIGAMI STRUCTURES -4-|

_na základě vztahu k povrchu scény a jejím provozním nárokům je hledána hierarchie prvků a jejich spojení ve funkční celky,
umožńující na základě změny konfigurace změnu kvality prostoru.
_systém řízení scény.B_ PROCES
_testování konceptu Double Reality Performace v reálných podmínkách.
_ověření platnosti futuristického rozsáhlého konceptu v malém měřítku pomocí dostupných technologií.
_zaměřili jsme se na test segmentu scény + pohybem generované prostředí (projekce)
_okruhy zájmu:

1_STRUKTURA:
_virtuální model segmentu (GH) - fyzický model (1:25) - prototyp (3:4)
_lidské měřítko - v relaci k performerovi
_konfigurovatelná projekční plocha/objem

2_PROJEKCE:
_real-time generovaný vizuál (vvvv, C#) - zapojení kinectu (body mapping) -projekce na strukturu (object mapping)
_projekce propojuje performera se scénou, na kterou performer reaguje

_koncept leží na pomezí:
scenography - site specific art,
_možnost interpolace polohy projektu mezi:
artistic performance - performative art (umělecká performance - performativní umění).
_limitovanost technologií, dostupnými prostory a fin. prostředky

_doufáme, že koncept bude prvním krokem na dlouhé cestě vytváření nevšedních zážitků.


ODKAZY:
-1- Dr.Rosenberg, MIT Thesis (2009)
-2- Archigram (1967)
-3- Archigram
-4- Deployable Folded Plate Structures, A.Künstler (2009)
Geometric Considerations for the design of
Rigid origami Structures, T.Tachi (2010)
Mathematics and Origami, J.P. Hernandéz (1999)

AUTOR:
Jan Tůma | FA CVUT
Jindřich ráftl | FA TUL

KONZULTACE:
Miloš Florian | CVUT, FLOW
Bořek Šípek | FA TUL
Andrej Boleslavský | CIANT
Šimon Caban | scene
Vladimír Soukenka | IIM

PODPORA:
Institut InterMedií | IIM
CIANT
Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE
Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE
Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE
Jan Tůma | DOUBLE REALITY PERFORMANCE