Studio Florián


Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem

Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem


Letní kino se nachází v parku na okraji lázeňské části Karlových Varů naproti hotelu Richmond. Kino slouží pro cca 3500 diváků a v zázemí se nachází kromě sociálního a technického zařízení také bar s posezením.

Nad kinem byl navržen přístřešek tvořený membránovou strukturou. Tato struktura chrání před větrem, hlukem, ale také před deštěm a vytváří chráněné prostředí.
Konstrukční systém je tvořen lanovým systémem, kde lana jsou napnuta ve dvou, na sebe kolmých směrech tak, že vždy v jednom směru je lano napnuto a prověšeno přirozeně „vlastní vahou“ a ve druhém směru je přes toto lano napnuté druhé s opačným průhybem. Pořadí těchto lan je potom takové, že „prověšená“ lana jsou vespod a jakoby nesou horní lana, ktará jsou přes ně napnutá. Tento způsob je zopakován ještě jednou v jiné výšce a vytváří tak dvě roviny, mezi kterými je prostor vyplněn membránou. Aby se zabránilo posunu lan v křížení, jsou do těchto průsečíků umístěny spojky se stojkami, které zajišťují prostorovou tuhost. Na tyto spojky jsou rovněž připevněny membrány.

Obecně je tento lanový systém tvořen jednak hlavním systémem lan, která jsou přikotvena ke sloupům a následně do země a druhým, který je tvořen doplňujícími lany, která slouží především k tomu, aby zde mohla být vytvořena membránová struktura. Tato lana jsou napnuta pouze ke krajním hlavním lanům. Z tohoto důvodu jsou mezi krajní hlavní lana umístěny šikmé stojky, které vytváří „příhradový nosník“ pro ztužení konstrukce.

Lanový systém tedy tvoří jednak dvě roviny - dvě úrovně lan - spodní a vrchní a zároveň se ztužujícími stojkami tvoří zdeformované kvádry - buňky, do kterých je
vevázána membrána. Tyto buňky se řadí za sebe (jsou vždy jen vůči sobě pootočeny o 180°). Vzhledem k tomu, že prověšení lan je pokaždé jiné, vznikají i různě veliké odstupy a tedy rozmanité možnosti rozměrů buňky od úplně nízkých po zcela vysoké.

Membránová struktura v buňce bude mít možnost se modifikovat tak, aby podle podmínek počasí umožňovala za bezvětří provětrávání, za deště potom zaujme celou půdorysnou plochu a chrání proti dešti.
Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem
Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem
Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem
Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem
Klára Švecová | přístřešek nad letním kinem