Studio Florián


Aleš Zahrádka | Hemisphere facade

Aleš Zahrádka | Hemisphere facade


Jedním z cílů projektu je návrh fasády s emocemi, která dokáže vyjádřit stav uživatelů uvnitř budovy navenek a která nikdy nevypadá stejně během roku nebo během dne. Pozorovatel v exterieru je tak vždy překvapen vzezřením fasády.

Fasáda umí otevřít či zavřít všechny své "oči" a takto vyjádřit aktuální vztah uživatelů k venkovnímu prostoru. Může být zavřena během extrémě špatného počasí či z bezpečnostních důvodů.

Fasáda může být také využita umělci pro dynamickou show pro prostor před budovou.

Dalším cílem byla fasáda se stínícími prvky, která by uměla poskytnout stín kterýkoli den v roce v jakoukoli denní dobu a přitom umožnit maximální výhled ven. Stínící prvek plní také funkci zatemnění v případě potřeby tmy vevnitř budovy. Uživatelé ovládají fasádu pomocí panelu se třemi možnostmi: 1 - zcela otevřeno, 2 - zcela zavřeno, 3 - automatický stínící režim sledující slunce.

Různé druhy geometrie můžou poskytnout částečný stín pro interier. Zvolený polokulovitý tvar umožňuje 100% stínění kterýkoli den a hodinu v roce bez toho, že by bylo třeba zastínit žaluziemi celé okno. V případě neslunečného dne se systém může zcela otevřít a nic tak nebrání průniku oblohové složky světla dovnitř.

Tento koncept funguje nejen pro jižní fasády, ale také pro západní a východní. Pro různé zeměpisné polohy je třeba zvolit různý úhel fasády pro maximální efektivitu systému.

Jednotlivý polokulovitý prvek se může otáčet s osou rotace kolmou na fasádu. Zavření je umožněno 10 lamelami.

V každém prvku je kruhové okno. Výplň mezi prvky je neprůhledná.
Celý systém je poháněn elektromotory a řízen počítačem.
Lamely jsou z nerezového plechu a všechny další součásti jsou z vyrobeny z uhlíkového laminátu. Pro zateplení prostoru mezi okny je použita vakuová izolace.


POHYB SEGMENTU BĚHEM DNE (21. ZÁŘÍ)MOŽNOSTI POHYBU SEGMENTUCIRCLE PACKING - ROZMÍSTĚNÍ KRUHŮ


Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade
Aleš Zahrádka | Hemisphere facade