Studio Florián


Tomáš Tatýrek | HEXATRIN

Tomáš Tatýrek | HEXATRIN


Hexatrin - samonosná pohyblivá konstrukce

Konstruckce je tvořena dvěma prvky. Šestiúhelníkem a trojúhelníkem. Spojení ve styčnících dovolujeje to, že se konstrukce může pohybovat do prostoru. Tvarováním konstrukce vznikají otvory. Pohyb konstrukce slouží nejemom k měnění formy, ale také k regulaci osvětlení.

Konstrukce byla konzultována na ústavu mechaniky na fakultě Strojní ČVUT, kde byly prováděny kinetické simulace (Ansys) a matematický model (Matlab). Styčník byl konzultován na ústavu výrobních strojů a zařízení - fakulta strojní ČVUT. Pohyblivý model byl sestaven z 12cti analogových serv, které jsou řízeny přes servo řadič Midi24.

AUTOR :
Tomáš Tatýrek - FA ČVUT
Eduard Seják - AVU

KONZULTACE :

DOC.ING.ARCH.MILOS FLORIAN, PHD.
ING.ARCH. LUKÁŠ KURILLA

USTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY - FAKULTA STROJNI CVUT

PROF.ING. MICHAEL VALASEK, DRSC.
DOC.ING.VACLAV BAUMA, csc. - MATEMATICKÝ MODEL
DOC.DR.ING.TOMAS VAMPOLA - SIMULACE KINETIKY

USTAV VYROBNICH STROJU A ZARIZENI - FAKULTA STROLNI CVUT

DOC.ING.VLADIMIR ANDRLIK,CSC.

ADAM HEINRICH - KYBERNETIKA - FAKULTA ELEKTROTECHNICKA CVUT

MOVIE :>>> Prezentace modelu >>>Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN
Tomáš Tatýrek | HEXATRIN