Studio Florián


Tomáš Tatýrek | UP URBAN

Tomáš Tatýrek | UP URBAN


UP urban

Projekt vychází z vstupních bodů v území. Jsou to vstupy na území z centra, Vinohrad, Žižkova, Karlína a Holešovic.

V první fázy byly tyto vstupní body spojeny co nejkratšímy cestami (linky každý s každým, profiltrovány tak, aby se nepřekrývali). Na těchto trasách vznikly v místě vzájemného protnutí KŘÍŽÍCÍ UZLY.

V druhém kroku se začla provádět KOHEZE bodů na těchto křížících uzlech. Koheze spočívalo v tom, že se body začaly shlukovat do skupin a požírat body, které byly od sebe vzdáleny do určité vzdálenosti.
Koheze a následná intepolace bodů probíhala v intervalech :

15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
50 m
55 m
60 m
65 m
70 m
85 m
90 m
130 m
145 m
155 m
230 m
365 m

na konci této koheze vznikl jeden bod v území, kterým vedly trasy ze všech bodů. V průběhu koheze se trasy bodů měnily z linek na křivky, tím že křivky probíhali intepolovanými body.Tyto body se v každém kroku koheze měnily a zmenšoval se jejich počet.

V třetím kroku se trasy ve 2D převedly do prostoru s tím, že byl nastavena maximální výška 32 m. Tato výška vycházela z okolní zástavby. Tímto krokem vzniklo 202 cest v prostoru.

V čtvrtém kroku vznikl hledač, který má za úkol najít body, které jsou od sebe v určité vzdálenosti. Tímto krokem se vyselektovalo 27 425 bodů, které určovali nejhlávnější trasy.

V pátém kroku vznikl prostor který určovalo 38 cest.Projekt pokrývá území okolo Masarykova nádraží v P

raze.
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN
Tomáš Tatýrek | UP URBAN