Studio Florián


Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE

Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE


Jaká bude architektura v době, kdy lidský druh ovládne přírodu? Staneme se stvořiteli. Budeme schopni vytvářet položivé geneticky modifikované objekty. Navrhneme jejich tvar, formu i funkci. Dovrší se biologizace našeho světa. Budeme obklopeni organickou hmotou. Staneme se součástí námi vytvořené přírody. Architektura dosáhne biologické dokonalosti. Sama se zrealizuje, vyhledá zdroje, přizpůsobí okolním podmínkám či zreplikuje. Budeme schopni měnit genetický kód objektu a tím ho modifikovat.

Na začátku bude vajíčko, do kterého se vpraví umělý genom navrženého objektu. Tím se zahájí embryonální vývoj. Během následujících jedenácti měsíců vyroste zárodek (fétus). Po opuštění vajíčka nastane stadium larvy. Objekt v tomto období plní jinou funkci než v dospělosti. Tím je dosaženo maximálního ekonomického využití každého životního úseku. Zhruba po pěti letech začne proces metamorfózy. Metamorfóza je změna formy, funkce a struktury. Objekt se postupně změní v dospělce. Mnou navržený dospělý objekt funguje jako bio inkubátor orgánů pro lékařské účely. Orgány jsou inkubovány na vnitřních stěnách objektu v placentách s plodovou vodou. Po uplynutí doby životnosti, to je 70 až 120 let, objekt zanikne. Rozloží se a zpětně poslouží ekosystému.

Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE
Martin Císař | SEMI-LIVING ARCHITECTURE