Studio Florián


Dominik Císař | FRACT

Dominik Císař | FRACT


Název: Rodinný dům FRACT
Místo stavby: Pražská silnice 589/8, 36001, Karlovy Vary, ČR
Ateliér: Florián
Projektant: Dominik Císař
Stupeň dokumentace: Studie a dokumentace pro stavební povolení
Charakter stavby: novostavba
Účel stavby: bydlení
Datum zpracování: zimní semestr 2013/2014

Projekt rodinného domu FRACT reaguje na jednotvárnost používání geometrických objektů. Snaží se přijít s novou formou. V digitální době nachází inspiraci ve virtuální přírodě. Tvar je inspirován generováním fraktálové funkce hyperkomplexního čísla.
Předmětem bakalářské práce je rodinný dům s kanceláří. Jako konstrukční materiál byl navržen kompozitový sendvič, který umožnil konstrukci složitého tvaru stěn a zachovat tak původní charakter návrhu. Kompozitové sendvičové panely mají funkci nosnou, výplňovou a pohledovou. Interiér koresponduje s expresivním zevnějškem. Zařizovací předměty, úložné prostory či nábytek jsou součástí stěn, konstrukce.
Dům se nachází na svahu nad Karlovými Vary. Dům je rozdělen na dvě vzájemně propojené části. Obytná část je vykonzolovaná nad svažitým pozemkem a obsahuje pět podlaží. Garáž, sloužící jako vstupní prostor, a technické zázemí, je umístěna ve 3.NP při východní, horní hranici pozemku.
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT
Dominik Císař | FRACT