Studio Florián


Martin Žatečka | systemCITY

Martin Žatečka | systemCITY


Absence komplexního plánování při výstavbě nových urbálních celků vede často ke
vzniku segregovaných území bez vhodné formy zástavby a monofunkčním využitím.

SystemCITY je nástroj pro tvorbu automaticky generovaného masterplanu který je poté možno dále upřesňovat a doplňovat o aktuální informace až do podoby uzemního, či regulačního plánu. Tento nástroj je univerzální a je možno ho použít na jakékoliv větší území.

Na základě vstupních dat je vytvořeno základní struktura, která se dá volně přizpůsobovat na základě geometrických pravidel. Jednotlivé varianty se poté podrobují analýzám. Výsledkem je tedy vytyčení budov, komunikací, veřejných prostor a data popisující území. Výsledá hmotová struktura nepopisuje přesný tvar budov, ale pouze hmotu, kterou je možno pozměnit na základě regulace. Celý proces lze aktualizovat v návaznosti na nové potřeby, výsledek tak neni statický a neměnný, ale lze neustále doplňovat, zlepšovat a adaptovat i během procesu výstavby a splnit tak aktuální požadavky.

Skript je vytvořen v programu pluginu Grasshopper pro Rhino 3D, použity jsou zejména komponenty ELK, Kangaroo a Lunchbox. SpaceSyntax analýzy jsou provedeny v softwaru DepthmapX, větrné a sluneční v Autodesk Vasari.Martin Žatečka | systemCITY
Martin Žatečka | systemCITY
Martin Žatečka | systemCITY
Martin Žatečka | systemCITY
Martin Žatečka | systemCITY
Martin Žatečka | systemCITY