Studio Florián


Aleš Hanuš | Lehká společenská hala z tensegrity konstrukcí

Aleš Hanuš | Lehká společenská hala z tensegrity konstrukcí


Multifunkční kulturně-společenská stavba v Hradci Králové sloužící pro menší nárazové akce
jako jsou festivaly, slavnosti, výstavy, koncerty a veletrhy. Stavba má schopnost pružně
reagovat na současné požadavky využití objektu variabilitou vnitřního prostoru.
-Kapacita 900 hostů, 25 zaměstnanců/účinkujících

Aleš Hanuš | Lehká společenská hala z tensegrity konstrukcí
Aleš Hanuš | Lehká společenská hala z tensegrity konstrukcí