Studio Florián


Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house

Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house


klíčová slova
_prefabrikace_sendvičový voštinový panel_světlo_otevřená kompozice

Projekt catch_the_light_house navazuje na studii bakalářské práce se zaměřením na světlo. Pro získání otevřených prostor a tak zisku největšího množství světla jsem zvolila konstrukci sendvičových voštinových panelů, které se v současné době využívají hlavně v dopravním průmyslu, kvůli svým výborným fyzikálním vlastnostem, hlavně kombinaci vztahu hmotnost únosnost. Tento materiál umožňuje tvořit odvážnější prostorové kompozice. Projekt tak reflektuje využití ideje světla a tohoto neobyčejného materiálu ve formě dvougeneračního rodinného domu umístěného na plzeňském předměstí.

keywords
_prefabrication_honeycomb sandwich panels_light_open composition structure

The project catch_the_light_house continues with the previous study focused on light. I have chosen the honeycomb sandwich panels like the best construction system for open composition which may absorb the maximum of light from the environment. Honeycomb panels are actually used in transport industry for its perfect mechanical characteristics, especially in weigth and load capacity. Thanks to this bilance we can design more extraordinary compositions. I reflect this idea and extraordinery material in this project of two generation family house placed in Plsen city.

celá práce publikovaná zde:


Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house
Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house
Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house
Lea Kubešková | bakalářská práce_catch the light house