Studio Florián


Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus

Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus


Portfolio : http://issuu.com/kseniaknyazkina/docs/modern___cirkus_ksenia_knyazkina_co

NOVÝ CIRKUS
Nový cirkus je druh dramatického umění, který se začal utvářet ve Francii
počátkem 70. et 20. století. Umělecký charakter nového cirkusu se zakládá na
mísení jednotlivých druhů umění - cirkus, tanec, hudba, divadlo, výtvarné umění,
film - v různé míře i zastoupení. Jeho neodmyslitelnou součástí je artistika, tedy
druh scénického umění, jehož podstatou je dokonalý fyzický projev spojující ladnost
a vrcholnou obtížnost v harmonický celek. Nový cirkus závisí na tvůrčí individualitě
interpreta - artisty, který je nositelem významu a zprostředkovatelem komu
nikace. Artista v tradičním cirkusu nezdvojuje svou identitu, není hercem. Jediné,
na čem v
tradičním cirkusu záleží, je precizní předvedení akrobatického čísla, nikoli sdělení
myšlenky ve smysluplném obrazu. V novém cirkuse nabývá artista herecké funkce,
je nositelem znaku. Stále výraznější zdivadelňující tendence byly hlavním kriteriem
pro odlišení nového cirkusu od cirkusu tradičního.
ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
Budova Moderního Cirkusu je řešena jako 2 nezávislé konstrukce :
Vnější - ocelová síťová skořepina
Vnitřní - konstrukce hlediště obklopené moduly zázemí cirkusu.
Skořepina je navržena podle principu origami. Její tvar respektuje vnitřní
funkce. Největší výška 30 m je nad středem manéže. Hlavní vstupy pro návštěvníky
se nachází v severní části, jižní část je rozšířena a má větší výšku pro přípravu
představení, výrobu dekorací, skladováni, a jiných účelů cirkusu. Volný prostor
kolem foyeru a manéže muže být lehce transformován pomocí přemístitelných
příček a systémů sedadel a může být využíván i po dobu mimo představení.
ORIGAMI
Origami - umění skládaní papíru, má velkou historii, ale jenom v poslední
době její principy začali být využívány v architektuře. Struktury navržené po principu
origami jsou tuhé a samonosné.
Další výhodou origami konstrukce je jejích lehká prefabrikace jednotek a montáž na
staveniště. Tím se výrazně zmenší doba výstavby. Montáž pláště z jednotek také
umožňuje jednoduchou výměnu poškozených jednotek v procesu provozu a
údržby.
Principy origami je použit v návrhu Moderního Cirkusu v opláštění skořepiny. Kvůli
tomu že skořepina má extrémně velké rozměry (100 m a 80 m) přenáší i velké
zatíženi. Z tohoto důvodu využiti tuhých origami jehlanů vyrobených z WPC (dřevo-
plastov
kompozit) je velmi výhodné ze statických důvodu. Kromě toho opláštění skořepiny
má i estetickou funkci - jehlany připomínají tvar klasického šapitó a během představení
je možné je využívat jako plátno na promítaní.
Důležitou součástí procesu navrhování byl výběr správného typu origami struktury ktera
by odpovídala konkretnímu účelu. Z tohoto důvodu byly vytvořené fyzické modely, které
pak byly vyzkoušené na schopnost jejích ztvarování, tuhost, možnost odvodnění a jednoduchost
výroby.
LOKALITA
Řešená lokalita se nachází na Puškinském nábřeží v areálu Parku Kultury a
Rekreace jména Gorkého. Moderní Cirkus je navržen v rámci modernizace celého komplexu.
Území semírně svahuje, ale pozemek leží na rovném úseku a nachází se poblíž
severního vstupu do parku. Hlavní vstup do cirkusu je orientován na bulvár a venkovní
scénu. Poblíž se nachází galerie moderního umění «Garáž», kavárny a pavilony.
Orientace ke světovým stranám vyplývá z požadavku na severní osvětlení a návaznost
na bulvár
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus
Ksenia Knyazkina | Moderni Cirkus