Studio Florián


Daniel Vejstrk | Membrane Structure

Daniel Vejstrk | Membrane Structure


V tomto projektu jsem se zaměřil na konstrukční systém membránové struktury, kterou jsem vytvořil v minulý semestr. Jednalo se o návrh membránové struktury jako Digitální galerie, ta je složena ze tří symetrických ramen, kde každé rameno má svou vlastní funkční náplň, Mezi sebou jsou propojena komunikacemi ve středu “hvězdice“.
Z volby konstrukčního principu, kterým je zavěšení struktury na lanovou konstrukci, jsem vycházel při hledání lokace pro tuto stavbu. Zavěšení je kotveno do třech směrů a tomu principu nevíce vyhovuje zavěšení do kruhu, a tomuto principu v přírodě odpovídají vyhaslé krátery sopek (Itálie), krasové propasti (Venezuela) a také hluboká údolí (Arizona).
Pro simulaci prostředí jsem zvolil hluboké arizonské údolí, do kterého jsem umístil membránovou strukturu.

Postup výstavby: 1) vyklenutí spodní ocelové trojnohé konstrukce
2) zavěšení trojce hlavních nosných kabelů
3) zavěšení vedlejších svislých nosných kabelů na trojici hlavních nosných kabelů
4) zavěšení membránové struktury s již vloženými vnitřními příčníky
5) propojení struktury se spodní klenutou ocelovou konstrukcí pomocí
vypínacích kabelů, kdy by došlo k vnesení finálního předpětí do struktury

Detaily: A) kotvení hlavního nosného kabelu ke středové skruži
B) styčník hlavního nosného kabelu a vedlejšího svislého kabelu
C) kotvení hlavního nosného kabelu do skalního masivu
D) styčník vedlejšího svislého kabelu a jednotlivých membránových ploch
E) středový styčník membrán a příčného tlačeného nosníku
F) přechod mezi bílou PVC folií a průhledným přetlakovým polštářem ETFE folie

Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure
Daniel Vejstrk | Membrane Structure