Studio Florián


Jiří Kulhavý | Biocentrum

Jiří Kulhavý | Biocentrum


V letním semestru roku 2015 bylo mým úkolem navrhnout sídlo Biocentra - budovy spojující výuku a výzkum. Vzhledem k odbornému zaměření na biologii jsem se rozhodl pojmout budovu jako živý organismus, který je schopen se během svého života měnit a přetvářet podle vnějších i vnitřních podmínek a prostředí. Její tvar vychází z již použité technologie skelných vláken. Byla už použita například při stavbě experimentálního pavilonu ve Stuttgartu. V případě budovy Biocentra mají však skelná vlákna nejen funkci nosnou, ale mohou také ovlivňovat tvar budovy podle potřeby. Dům je postaven pomocí řízených robotů, kteří "splétají" dům podobným způsobem, jakým pavouci splétají sítě. Roboti sestaví jednotlivé součásti budovy a během jejího života ji mohou opravovat a měnit.
Dalším přínosem pro práci vysokoškolských studentů je možnost doplňovat budovu o další prostory v rámci zdokonalování nových stavebních technologií. Pro vytváření takových prostor jsou připraveny prázdné moduly libovolně zvětšitelné. Výhodou je, že studenti vyzkouší nové technologie v praxi a zároveň tím prospějí i škole a celému ústavu. Navíc pokud se takový prostor nachází přímo v budově školy, je možné v rámci studia dále pracovat na jeho zdokonalování a nechat ho jako učební pomůcku pro další ročníky.
Výsledkem mého projektu je model. Je postaven z pružinek a z hoblin, které vznikají jako odpad při soustružení. Jako podložku jsem použil automobilovou kapotu. Na kapotě jsou také doplňující texty k projektu.
V rámci semestru jsem se zabýval také studiem pavoučích vláken. Vyvinutím vláken podobných vláknům pavouků lze dosáhnout velkého posunu ve stavebnictví. Tato vlákna jsou mimořádně pružná, elastická a pevná v tahu. Navíc jich existuje více druhů, jeden pavouk je schopen vytvořit až 9 druhů různých vláken podle toho, na co je při stavbě svých sítí potřebuje.
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum
Jiří Kulhavý | Biocentrum