Studio Florián


Ondřej Pokoj | Transferium Praha

Ondřej Pokoj | Transferium Praha


Multimodální dopravní terminál Praha - Ruzyně
Projekt vychází ze dvou hlavních současných záměrů. Zaprvé rozšíření stávajícího Terminálu 2 v rámci nového zastavovacího plánu Airport City a zadruhé napojení letiště na jednotlivé druhy železniční dopravy. Jedná se o vysokorychlostní železnici na trati Praha—Drážďany, prodloužení trasy metra A ze stanice Nádraží Veleslavín a příměstskou dráhu Praha, Masarykovo nádr.—Kladno. Cílem je návrh dopravního přestupního terminálu v místě křížení těchto dopravních cest a vytvoření obytného přehledného prostředí s důrazem na rychlý přesun cestujících a jejich komfort při čekání na další spoj.

Portfolio:


Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha
Ondřej Pokoj | Transferium Praha