Studio Florián


Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics

Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics


Návrhem diplomové práce, je modifikovaný jednobuněčný organismus patřící do kmene mycetoz, který má díky syntetické biologii zformované DNA a je schopen hostovat na TI (konkrétně odpadním potrubí). Je schopen, odčerpávat v rámci požadavků její stanovené množství a to následně díky změněné vazbě jeho kofaktorů vstřebávat a měnit na živé plasmodium, které se dále prostorově rozvíjí. Jsme tedy schopni díky změně několika základních genetických parametrů proměnit zbytkový prvek, na užitečný produkt, a řešit jeho prostřednictvím problém s nedostatkem prostředků na obnovu zdevastovaných objektů.

Díky důkladné evoluci jednoho kmene dosahujeme souvislého rostlého objektu, který se formuje do námi požadované prostorové konstrukce, a je schopen pojmout požadované množství provozu i obyvatel, na námi zvoleném území. Organismus je vypěstován tak, aby byl schopen řešit za pomoci přirozené inteligence co nejefektivnější zarostení zvoleného místa a vytvořil takovou strukturu, která by s vysokou efektivností, minimálními náklady a v krátkém čase vyřešila podmínky pro opětovné fungování místa. Tato metoda integrace místa zpět do města, představuje jeden ze scénářů, jak lze organismus využívat.

Výsledná struktura je tvořena ve většině svého povrchu vyschlou buněčnou stěnou, s velmi vysokou prostorovou pevností. Jedná se tedy o samonosný skelet, který je schopen svého neustálého obnovování, pokud nebude zcela odříznut od přísunu potravy. Organismus má také přednastaveny prostorová maxima, které nelze přesáhnout, a lze tedy očekávat kontrolovatelné chování.


Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics
Jakub Trčka | BOT - Biologization of tectonics