Studio Florián


Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica

Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica


Mesto Gelnica - ako riešené územie, sa nachádza v Slovenskej republike. Konkrétne na východnom Slovensku, v Spiško-Gemerskom rudohorí. Hlavnou kľúčovou charakteristikou procesu zmeny mesta je jeho dôveryhodnosť a spoluúčasť obyvateľov na jeho tvorbe. V rámci sociálnej participácie budú môcť kvety príjmať, darovať ale aj sadiť. Tento aktivizmus by sa mal stať symbolom - vyjadrením prísľubu spoluúčasti na budúcich zmenách mesta.
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica
Bc. Patrícia Keruľová | Gelnica