Studio Florián


Tomasz Kloza | Mikro Mycosis

Tomasz Kloza | Mikro Mycosis


Návod autora k počitačovému navrhování projektu (en): http://scripting.molab.eu/tutorials/micro-mycosis/

Technologie převzaté z jiných profesí nebo studijních oborů vytvořily během historie naší doby nová paradigmata pro design a výrobu.

Problémy 21. století, jako je závislost na fosilních palivech ve stavebnictví, které vedou k emisím uhlíku a hromadě odpadu, vyžadují další posun v paradigmatu toho, jak stavíme naše budovy.

Mycelium je největší živý organismus na planetě Zemi. Jedná se o vegetativní část hub, které pro nás většinou nejsou patrné, protože obvykle roste pod zemí. Houba je pro podhoubí tím, čím by bylo jablko pro strom – jeho ovocem. Skládá se z hmoty větvících se vláknitých hyf, které působí jako růstové činidlo u hub.

Každá hyfa se skládá z jedné nebo více buněk, které urychlují proces růstu dělením a mají průměrný průměr 4-6 mikrometrů. Mycelium s enzymy vylučovanými z hyf rozkládá biopolymery na jednodušší těla a poté je absorbuje aktivním transportem, což je akce v buněčném měřítku živých organismů pro trávení živin na bázi uhlíku. Tento proces umožňuje hyfám vyrůstat ze substrátu do vzduchu a vytvářet „načechranou nebo kompaktní vrstvu pokrývající substrát, nazývanou plísňová kůže. Primární využití mycelia v přírodě souvisí s jeho schopností rozkládat organický odpad, kvůli existenci uhlíku v organické hmotě.

Podhoubí v posledních letech podnítilo zájem o oblasti architektury a designu jako nástroje k výrobě produktů, které nevyžadují materiálové zdroje a mnoho energie na zpracování, ale spíše takové, které by mohly samy vyrůst v krátkém a proveditelném čase. Vlastnosti čistého i kompozitního mycelia jsou závislé na druhu houby, substrátech, podmínkách růstu, zpracování materiálu a přísadách. Lze je přeměnit na výrobu akustických panelů, izolací, náhražek překližky, alternativní kůže, veganské slaniny, designových předmětů a mnoha dalších.

Neprodukují odpad – právě naopak, živí se zemědělským a lesnickým odpadem – díky své biologické rozložitelnosti mění lineární ekonomiku v cirkulární.

Pokročilé materiály nové generace musí zahrnovat „inteligentní“ funkční vlastnosti, které předčí stávající schopnosti, jako je přizpůsobení se vlivům prostředí, schopnost dynamicky přepínat mezi různými stavy materiálů a samoléčení. Jak jsme získali tyto základní principy, byly úspěšně použity v inženýrských snahách, při vytváření umělých samoskládajících se materiálů složených z peptidů, proteinů, DNA a sacharidů.

Mnohé z těchto umělých materiálů však využívají biomolekulární stavební bloky za vysoce kontrolovaných podmínek – často se čistí a sestavují in vitro. Bohužel za takových podmínek se mnoho jedinečných vlastností živých systémů ztrácí.

Projekt jde cestou živých biomateriálů. Využívá genetické inženýrství, syntetickou biologii, výpočty a endosymbiózu. Odmítá trendy hubení mikroorganismů, práce in vitro a ruční práce s plísněmi.

Zahrnuje symbiózu člověk x příroda. Vytvoření „živé architektury“.

Jako nový materiálový a designový přístup vyžaduje mycelium důkladný výzkum. Výsledkem je Micro Mycosis ze sbírky více než 100 vědeckých článků, z nichž 36 bylo implementováno fáze Concept Design a závěrečná 8 zde byly prezentovány - Dokumentace vědeckého základu projektu.

Mikromykóza jako mikrodům nebo stavba vyroste z geneticky a synteticky modifikovaných spor houby Mortierella elongata. Bude se chovat jako lišejník – v symbióze s řasami a v tomto případě endosymbióza.

Bude se fotosyntézou získávat živiny pro růst. Vstane a bude hledat sluneční paprsky, které již nejsou potřeba žít pod zemí.

Implementována měkká robotika z těla mycelia bude řídit a řídit růst struktury pomocí Analýza konečných prvků (FEA) v kombinaci sumělá inteligence a vestavěné inteligence mycelia a výpočetní schopnosti.

S hydrofobními vlastnostmi mycelia a variabilita materiálových charakteristik jako jsou strukturální vlastnosti, které to umožní architektonické postupy, jak se zbavit složitých konstrukcí vyžadujících montáž a umožnit jim vytvořit homogenní samomontážní forma.

Variace v hustotě sítě mycelia a mikroskopické strukturní uspořádání umožní změnu transparentnosti
a vyšlechtěny s houbovými druhy tremella fuciformis bude dokončena žádoucí průsvitný polootevřený.

Mikro mykóza bude schopna vytvarovat požadované generovaný formulář a příslušenství. Upraví se podle obyvatel a biodegradovat na konci svého životního cyklu.
Tomasz Kloza | Mikro Mycosis
Tomasz Kloza | Mikro Mycosis
Tomasz Kloza | Mikro Mycosis
Tomasz Kloza | Mikro Mycosis
Tomasz Kloza | Mikro Mycosis