Studio Florián


kristina vorobyeva | dis_connected

kristina vorobyeva | dis_connectedKonkrétní kombinace „virtuálního“ a „materiálního“ je prozatím obvykle často označována jako smíšená realita (MR), rozšířená realita (AR). v tomto ohledu je důležité věnovat zvláštní pozornost specifikům „dokování“ jak technologického, tak diskurzivního. V tomto bodě je nezbytné určit gradaci jevů sociokulturního řádu, pro jejich zařazení do systému vztahů, který vzniká v důsledku rozšiřování nových technologií a jejich zavádění do našich životů. Moderní společnost se vyznačuje svou polycentricitou, mozaikovitostí, hybridností myšlení a světonázoru a průniky těchto různých skupin generují rozpory v reálném čase.
S pomocí vědeckotechnického pokroku však bylo možné tyto jednotlivé fragmentární prvky sblížit, dohromady pak mohly podat ucelený a plně reflektující obraz světa. Taková zkušenost by byla samozřejmě transpersonální, překračující hranice individuální úrovně organizace osobnosti, a to je do jisté míry proti převládající individualistické morálce. Vědci identifikují nový koncept postgeografie. Postgeografie je nový koncept humanitních věd, popisující procesy zrychlené ontologizace prostorovosti v postmoderních podmínkách. Geografické obrazy jsou v této kognitivní situaci viděny jako seberozšiřující se sociální reprezentace, analogické s konceptem kapitálu.

V době, kdy se většina našich životů přesune do virtuálního prostoru, bude potřeba osobního, pro někoho jiného nepřístupného, místa jen narůstat. Co si spojujeme s pohodlím, pokud se jedná o prostor, do kterého společnost nikdy nepronikne, jaké podoby bude mít takové místo?

Dosud je metaverze uvažována v kontextu globálního trendu především v ekonomice. Meta web: „Soubor virtuálních prostorů, které můžete vytvářet a prozkoumávat s ostatními lidmi, kteří nejsou ve stejném fyzickém prostoru jako vy“ Virtuální platformy – 3D simulace, prostředí a světy, kde mohou uživatelé a firmy (organizace) prozkoumávat, vytvářet , komunikovat a podílet se na širokém spektru zážitků a zapojovat se do ekonomických aktivit." Jejich základním rozdílem od tradiční online zkušenosti je, že fungují na principu velkého ekosystému vývojářů a přispěvatelů, kteří zase přímo generují většinu Pokračujeme-li dále, mohlo by to vést ke zformování společnosti, která se vyznačuje schopností pracovat na globálních problémech jako jeden organismus. Šíře konceptu toho, čemu říkáme člověk, tedy roste a nakonec dosahuje transhumánního bodu.
kristina vorobyeva | dis_connected
kristina vorobyeva | dis_connected
kristina vorobyeva | dis_connected
kristina vorobyeva | dis_connected