Studio Florián


Quan Nguyen | METAVERSE 3.0
Mnoho projektů spojovaných s metaverse se opírá o filozofií blockchainu a decentralizovaný́ monetární systém. Jsou to projekty na bázi herního rozhraní s jednoduchým systémem, kde se lidé schází v umělém prostředí, komunikují a tráví spolu čas.
V dnešní době je mnoho technologií, které naznačují směr a vývoj. Budoucí fází metaverse bude rozšířená realita (AR), kde se bude mísit reálný svět s virtuální realitou. Mobily budou jen minulostí. Informace budou reálně zobrazené v kontaktních čočkách. Vše bude ovládané nejen pomocí hlasu ale i myslí. Informace budou vysílané z mozku a zpátky do mozku skrz sítnice.
Další fází bude doba, kdy informace budou vysílány přímo do mozku se všemi smyslovými informacemi, které by člověk pocítil v reálném světě jako i čich, hmat či chuť. Signály budou vysílány přímo přes implantáty do mozku. Člověk bude plně ponořen do prostoru a času děje. Postupně bude kyberprostor velkou či úplnou náhradou světa.
Konečnou fází bude úplný Mind-uploading do kyberprostoru a odpoutání se od fyzického těla.

Proces navrhování, jako první si uživatel zvolí parametry pomocí slovních spojení tzv. prompt dle požadovaných specifikací. AI technologie na základě neuronové sítě vygeneruje varianty podle požadavku, které si zvolí avatar.
Dále v procesu pomocí neuronové sítě podle zvoleného modelu vygeneruje hmotu, prostředí, materiál. 3D hmota vygenerovaného objektu se ukládá do blockchainu jako nezaměnitelný kód a přiřazuje k jedinému uživateli držící klíč jako NFT token. Blockchain je decentralizovaný systém, data nejsou uložená na jednom místě, a proto jsou chráněna proti zneužití.
Tato data o vlastnictví jsou veřejně konstruovatelné všemi uživateli. Data jsou v blockchainu jedinečná a nekopírovatelná.
Open source programy a aplikace jsou jedinou cestou pro demokratizace designu, kde data nemohou být zneužita společnostmi pro reklamy a udržení soukromí uživatelů.
Metaverse a AI jsou poháněna kvantovými počítači s obrovskými výkony, proto budou spotřeby elektrické energie vysoké. Proto napájení pomocí jaderné fúze nebo Dysonovou sférou bude dostačující řešení pro udržení sítě.
Quan Nguyen | METAVERSE 3.0
Quan Nguyen | METAVERSE 3.0
Quan Nguyen | METAVERSE 3.0