Studio Florián


Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON

Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON


Adepti architektury jsou vyzváni, aby navrhli různé typy halových pavilonů pro montáž budov na robotickém principu v dejvickém kampusu vysokých škol. Charakteristickými znaky nových typologií by se měly stát modularita, variabilita, přestavitelnost, interaktivita a přizpůsobivost prostředí. Za tímto účelem budou studenti zkoumat a vyvíjet alternativní konstrukční systémy, materiály, geometrie a mechanismy, které by byly schopny vyhovět autonomnímu fungování vnitřních budov, a to s ohledem nejen na mobilitu, ale také na ekonomické, sociální, kulturní a environmentální otázky. Princip návrhu předpokládá princip robotické montáže a je založen na využití autonomních robotů pro montáž a stavbu konstrukce. Tyto roboty se pak samy stávají součástí stavby. Systém je navržen tak, aby dokázal složitou konstrukci sestavit rychle a efektivně, s nulovým zásahem člověka.
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON
Jan Dürrer | ROBOTICKÝ PAVILON