Studio Florián


Roman Shevchuk | FRAME

Roman Shevchuk | FRAME


1. ARCHITEKTURA JE LIDSKÝ ŠTÍT PŘED VNĚJŠÍMI HROZBAMI, POMÁHÁ NÁM PŘEŽÍT A ŽÍT.
Člověk je tvor, který se umí přizpůsobit všemu, s využitím našich zkušeností a inteligence jsme svůj svět vyvinuli a rozvinuli s velkým úspěchem a nekončíme u toho. Všechno kolem nás se stává jako my. Mapa, oheň, přenos informací se vejde do malých přístrojů, které držíme v ruce. Jsme schopni nemyslet na vlastní bezpečnost, jako tomu bylo před několika staletími, ale to, co nás mělo chránit před horkem a zimou, před divokými zvířaty, je každým dnem zastaralé. Nyní jsme schopni řešit mnohem větší problémy než teplota a predátoři. Ale naše uměle vytvořené jeskyně zůstávají stejným starým štítem proti hrozbám, kterých se lidé už nebojí.
Proč se architektura nepřizpůsobuje, nebojuje s novou úrovní nepřátel
– zemětřesení
- povodně
- přelidnění
Proč se architektura v souvislosti s našimi novými potřebami a podmínkami na rozdíl od techniky nemění a nezlepšuje? Obchází technologický pokrok náš hlavní štít?
Svým projektem chci vdechnout nový život architektuře, ukázat, že se dokáže přizpůsobit jako živé organismy.

2. Jako pokračování mého projektu navrhnu řešení problémů, které jsme identifikovali dříve.
Aby se lidé vyhnuli následkům zemětřesení, která ohrožují zdraví, opouštějí své domovy a snaží se být tam, kde žádné vysoké stavby nejsou – snaží se vzdálit od nebezpečných míst této přírodní katastrofy. Tak proč, když je dokážeme předvídat, nemůžeme přesunout nejen lidi, ale i všechno, co je kolem, z epicentra zemětřesení. Aby se lidé vyhnuli záplavám, šplhají do vyšších pater a na střechy. V architektuře nepoužíváme pohyb a prostor. Proč nevytvořit strukturu, ve které by bylo možné předejít novým přírodním katastrofám pro celé regiony a možná i celá města.
Samozřejmě nelze zapomenout na takový problém, jakým je přelidnění. Snažíme se s tím bojovat zvýšením počtu pater, vytvořením betonové džungle a zvýšením rizika těžkých následků při zemětřesení. Vyvíjíme pouze ve 2D poli, co takhle využít vzdušný prostor a vidět osu Z.
Při přemýšlení o těchto problémech jsem narazil na nekonečné fraktály. Co když vytvoříme něco podobného, ale expandujícího ne dovnitř, ale ven. Co když vytvoříme podobnou městskou strukturu

3. Posledním problémem, o kterém si povíme, je křehkost a neobnovitelnost materiálů v architektuře. Dříve nebo později jsou budovy zničeny a přestavěny od začátku do konce, na rozdíl od organických materiálů, které dokážou léčit, postupně měnit, obnovovat nebo dotvářet vlastní tělo. Jen si představte materiály, které budou mít schopnost léčit své vlastní rány a přitom zůstanou stejně tvrdé a pružné
XNA - co to je? Na počátku 21. století skupina vědců vytvořila řadu exotických struktur podobných DNA. XNA je syntetický polymer, který může nést stejnou informaci jako DNA, ale s jinými molekulárními složkami. To znamená, že po nějaké době, kdy vědci vytvoří dostatečné množství enismů (genetických systémů) kompatibilních přímo s již existujícími XNA, HNA, CeNA, LNA, ANA, FANA a TNA, budeme schopni vytvořit skutečný umělý život, ale s těmi vlastnostmi a schopnostmi, které chceme. Představte si cihlu, která dokáže hojit své rány, ohýbat se, svítit, vést elektrický proud, růst, vyvíjet se a přizpůsobovat se novým podmínkám a hlavně se vyvíjet. Budeme schopni vytvořit ne něco z již existujícího materiálu, ale materiál samotný. Ve svém projektu používám přesně tuto technologii, aby si městský systém, který vytvářím, dokázal sám poradit s vnějšími i vnitřními hrozbami.

4. Shrneme-li vše výše uvedené, musí být vytvořena struktura, která může růst jako živý organismus, pohybovat se ve třech dimenzích, umět se přizpůsobit a vyvíjet z nového nezávislého živého materiálu, představuji vám koncept takové struktury - "FRAME"
„FRAME“ je fraktálně neustále rostoucí, pohyblivé a měnící se město – je to nový štít lidstva před globálnějšími hrozbami a přizpůsobivý systém jak vnitrospolečenským problémům, tak vnějším hrozbám. Co to vlastně je "FRAME"? je 3D mřížka z umělých organických materiálů vytvořená na bázi XNA, v rámci které se každý blok, ulice, čtvrť může pohybovat po kterékoli ze 3 os x, y a z.
Z jejich „Srdce“ – určité továrny ve tvaru krychle – budou vycházet všemi směry „spojky“ – trubky ze struktury XNA s mechanismem, který umožňuje pohyb i po instalaci celého bloku na určité místo. Kromě toho „spojky budou vykonávat další řadu funkcí, jako je instalatérské a elektrické vedení. Jen si představte, že vám řeknou, že v bodě A, kde se nachází váš dům, bude povodeň nebo zemětřesení a zároveň přesouváte oblast, ve které žijete, na jiné bezpečnější místo. Pokud jsou „spojení“ přerušena nebo přerušena, samotné trubky jsou jakoby kůže uzavře „ránu“ a přizpůsobí se tak, aby se tento problém již neopakoval. Každým dnem bude tento městský systém růst, což odstraní problém přelidnění. „FRAME“ je architektura budoucnosti – toto je skutečně nový život.

https://youtu.be/gVoNQv3jGmk?si=tmPLsxMLTdwirIAe
https://youtu.be/LSLXLkeb8V0?si=uXxXVPfyvORYtz17
https://youtu.be/ULN27GmgVzU?si=ZATORGvbKaIfAX42
https://youtu.be/FuY0ydTl9Ts?si=zxDCNZj84K7A8-6f
https://youtu.be/FuY0ydTl9Ts?si=cpK0GiuXgwchEOnV
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME
Roman Shevchuk | FRAME